Inwestycje

 • Plac zabaw utworzony w ramach projektu

Park w Gajewie zrewitalizowany

Zakończyły się prace związane z remontem świetlicy wiejskiej w Gajewie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół.
22 czerwca dokonano odbioru końcowego zadania. Inwestycja pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Gajewie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół z przeznaczeniem na boisko wielofunkcyjne wraz z infrastruktura towarzysząca” współfinansowana jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych. Pozostała część została pokryta z budżetu Gminy.

W ramach zadania wykonano remont świetlicy wiejskiej wraz z sanitariatami, ustawiono elementy siłowni zewnętrznej, wykonano plac zabaw oraz boisko do piłki nożnej, koszykówki i siatkówki. Teren został ogrodzony oraz zazieleniony przez posianie trawy i nasadzenie drzew i krzewów.

Wszystkich korzystających z placu zabaw, boisk i siłowni zewnętrznej prosimy o zachowanie porządku i bezpieczeństwa oraz stosowanie się do regulaminów umieszczonych na tablicach informacyjnych. 

Jednocześnie przypominamy, że obecnie trwa rekrutacja do Klubu Młodzieżowego, którego zajęcia będą odbywać się w świetlicy w Gajewie. Zachęcamy dzieci w wieku 6-18 lat do uczestnictwa. W ramach Klubu Młodzieżowego w Gajewie przewidziano szereg bezpłatnych zajęć i wyjazdów. Więcej informacji pod linkiem https://www.uggolub-dobrzyn.pl/142,aktualnosci?tresc=583

 • data: 2021-06-24
 • Teren parku w trakcie i po rewitalizacji
 • Teren parku w trakcie i po rewitalizacji
 • Teren parku w trakcie i po rewitalizacji
 • Świetlica wiejska po remoncie
 • Teren parku po rewitalizacji
 • Teren parku po rewitalizacji
 • Teren parku po rewitalizacji
 • Teren parku po rewitalizacji
 • Teren parku po rewitalizacji
 • Teren parku po rewitalizacji
 • Teren parku po rewitalizacji
 • Teren parku po rewitalizacji
 • Teren parku po rewitalizacji
 • Teren parku po rewitalizacji
 • Tablica informująca o dofinansowaniu

Wstecz

Banery

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Golub-Dobrzyń

ul. Plac1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń

Centrala tel.: 56 683 54 00 (03)
Fax: 56 683 52 76
e-mail: sekretariat@golub-dobrzyn.ug.gov.pl
http://www.uggolub-dobrzyn.pl, 
http://golub-dobrzyn.nowoczesnagmina.pl

NIP 8781019960, REGON: 005726411
Symbol terytorialny Gminy Golub-Dobrzyń: 0405032

Godziny pracy Urzędu Gminy:
od 7.30 do 15.30 
(od poniedziałku do piątku)

Godziny otwarcia kasy:
od 8.00 do 10.30 oraz od 12.00 do 14.00 
(od poniedziałku do piątku)

Konta bankowe:
Konto podstawowe:
PKO Bank Polski, Oddział 1 w Golubiu-Dobrzyniu
62 1020 5024 0000 1002 0010 1139

Konto dot. gospodarowania odpadami:
PKO Bank Polski, Oddział Toruń
39 1020 5011 0000 9502 0250 0981