Inwestycje

  • Odbiór czeku na dofinansowanie

Gmina z kolejną dotacją

22 czerwca w parku Muzeum Etnograficznego w Toruniu z udziałem przewodniczącej sejmiku Elżbiety Piniewskiej, marszałka Piotra Całbeckiego i wicemarszałków Zbigniewa Sosnowskiego oraz Zbigniewa Ostrowskiego Wójt Marek Ryłowicz oraz Skarbnik Iwona Górska otrzymali czek na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 110258C Kamienny Smug – Nowogród w km od 0+000 do 0+999 w miejscowości Kamienny Smug”.

Kwota 179 820,00 zł, czyli 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji pochodzi z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (FOGR). Są to środki pochodzące z należności i opłat rocznych z tytułu wyłączenia gruntów rolnych oraz leśnych z produkcji i przeznaczenia ich na cele nierolnicze.

Dzięki tej inwestycji zmodernizowana zostanie droga w miejscowości Kamienny Smug poprzez przebudowanie odcinka o długości 999m polegające na ułożeniu asfaltu oraz wykonaniu zjazdów i poboczy.

  • data: 2021-06-25

Wstecz

Banery

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Golub-Dobrzyń

ul. Plac1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń

Centrala tel.: 56 683 54 00 (03)
Fax: 56 683 52 76
e-mail: sekretariat@uggolub-dobrzyn.pl
http://www.uggolub-dobrzyn.pl, 
http://golub-dobrzyn.nowoczesnagmina.pl

NIP 8781019960, REGON: 005726411
Symbol terytorialny Gminy Golub-Dobrzyń: 0405032

Godziny pracy Urzędu Gminy:
od 7.30 do 15.30 
(od poniedziałku do piątku)

Godziny otwarcia kasy:
od 8.00 do 10.30 oraz od 12.00 do 14.00 
(od poniedziałku do piątku)

Konta bankowe:
Konto podstawowe:
PKO Bank Polski, Oddział 1 w Golubiu-Dobrzyniu
62 1020 5024 0000 1002 0010 1139

Konto dot. gospodarowania odpadami:
PKO Bank Polski, Oddział Toruń
39 1020 5011 0000 9502 0250 0981