Herb, logo, flaga

Herb Gminy Golub-Dobrzyń uzyskał pozytywną opinię Komisji Heraldycznej działającej przy Ministerstwia Spraw Wewnętrznych i Administracji (Uchwała nr 24-2059/O/2017 z dnia 3 marca 2017r. Komisja Heraldyczna pozytywnie zaopiniowała projekt herbu, flag, banneru, sztandaru, pieczęci i łańcuchów Gminy Golub-Dobrzyń) i został przyjęty Uchwałą NR XXXIV.190.2017 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z 02 czerwcz 2017r. w sprawie przyjęcia herbu, flagi, banneru, flagi stolikowej, pieczęci, sztandaru oraz łańcuchów Gminy Golub-Dobrzyń oraz zasad ich używania (Dz. Urz, poz.2512 z dnia 12.06.2017)

 

Herb przedstawia w polu czerwonym pas falisty srebrny między koroną złotą i takąż koroną na opak.

Dwie korony wzięto z herbów województwa  chełmińskiego i ziemi dobrzyńskiej i między nimi umieszczono pas falisty symbolizujący rzekę Drwęcę.

Korona górna symbolizuje część terenów gminy, które pod rządami Korony Królestwa Polskiego weszły w skład ziemi, a później województwa chełmińskiego. Herb województwa chełmińskiego był tożsamy z herbem Prus Królewskich, nadanym w 1454 r. Przedstawiał w polu srebrnym czarnego orła z koroną na szyi i ramieniem zbrojnym z mieczem

Korona dolna symbolizuje część dzisiejszej gminy leżąca na południe od Drwęcy, która nie wchodziła nigdy w skład państwa zakonnego. Należała ona administracyjnie do ziemi dobrzyńskiej. Ziemia dobrzyńska od połowy XIV wieku pieczętowała się herbem przedstawiającym brodatą głowę w koronie i z rogami, z odwróconą koroną pod brodą.

 

 

 

 

Banery

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Golub-Dobrzyń

ul. Plac1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń

Centrala tel.: 56 683 54 00 (03)
Fax: 56 683 52 76
e-mail: sekretariat@uggolub-dobrzyn.pl
http://www.uggolub-dobrzyn.pl, 
http://golub-dobrzyn.nowoczesnagmina.pl

NIP 8781019960, REGON: 005726411
Symbol terytorialny Gminy Golub-Dobrzyń: 0405032

Godziny pracy Urzędu Gminy:
od 7.30 do 15.30 
(od poniedziałku do piątku)

Godziny otwarcia kasy:
od 8.00 do 10.30 oraz od 12.00 do 14.00 
(od poniedziałku do piątku)

Konta bankowe:
Konto podstawowe:
PKO Bank Polski, Oddział 1 w Golubiu-Dobrzyniu
62 1020 5024 0000 1002 0010 1139

Konto dot. gospodarowania odpadami:
PKO Bank Polski, Oddział Toruń
39 1020 5011 0000 9502 0250 0981