Program współpracy z NGO

Organizacje pozarządowe są dla samorządu ważnym partnerem w realizacji zadań publicznych, zwłaszcza, że podejmują one skuteczne i efektywne działania niemal w każdym obszarze życia społecznego i gospodarczego.

Program jest wyrazem polityki władz Gminy wobec organizacji pozarządowych, której głównym celem jest budowanie partnerstwa między Gminą i organizacjami oraz doskonalenie jakości współpracy w działaniach na rzecz optymalnego zaspokajania potrzeb mieszkańców Gminy Golub-Dobrzyń a także rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

  • Konsultacje

Konsultacje projektu ws. przyjęcia "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi" na rok 2024

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działających na rzecz mieszkańców Gminy Golub-Dobrzyń do składania uwag do projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Golub-Dobrzyń (…) na 2024 rok”.
  • Konsultacje

Konsultacje projektu ws. przyjęcia "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi" na rok 2023

Wójta Gminy Golub-Dobrzyń ogłasza konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Golub- Dobrzyń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023".
  • Konsultacje

Konsultacje projektu ws. przyjęcia "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi"

Wójta Gminy Golub-Dobrzyń ogłasza konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Golub- Dobrzyń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022".