Aktywni Seniorzy Klubu Seniora w Paliwodziźnie

 • Zajęcia w Klubie Seniora w Paliwodziźnie

Zajęcia w Klubie Seniora w Paliwodziźnie

Klub Seniora „Aktywni seniorzy Klubu Seniora w Paliwodziźnie” działa pełną parą. Oddane do użytku sale w świetlicy wiejskiej w Paliwodziźnie, które przeszły kapitalny remont na potrzeby realizacji projektu są doskonale wyposażone i dostosowane do tego typu zajęć.

Dotychczas odbyło się wiele zajęć aktywizacyjnych i integracyjnych. Ważnym elementem pracy jest edukacja i profilaktyka uczestników, czyli seniorów. Na zaproszenie seniorów w Klubie gościł kierownik Rewiru Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu asp. sztab. Tomasz Stefański, który przeprowadził warsztaty profilaktyczno - edukacyjne wraz z pogadanką na temat bezpieczeństwa seniorów w cyberprzestrzeni. Pan Stefański przekazał ważne informacje i porady jak ustrzec się przed metodami oszustów wyłudzających dane osobowe, metodą „na wnuczka”, podejrzanymi SMS-ami, itp.  Seniorzy aktywnie brali udział w tych zajęciach, gdyż jest to temat bardzo interesujący i aktualny, deklarując chęć udziału w kolejnych spotkaniach z przedstawicielami służb i instytucji zajmujących się dziedziną wsparcia, bezpieczeństwa i opieki senioralnej. Wspólnie zaplanowano kolejne spotkania na temat bezpieczeństwa na drogach, profilaktyki alkoholowej i wsparcia środowiskowego.

Ogromną popularnością cieszą się zajęcia taneczne i sportowe, które są pełne wrażeń i emocji. Seniorzy bardzo aktywnie uczestniczą również w zajęciach z nauki języka angielskiego oraz pogadankach i warsztatach prozdrowotnych. W planach jest również zorganizowanie kurs pierwszej pomocy. Wkrótce seniorzy wybiorą się na wycieczkę do borowiackiej wioski tematycznej w Nowym Suminie połączonej z grzybobraniem w Borach Tucholskich, warsztatami  kulinarnymi i szeregiem innych zadań i atrakcji  służących  aktywizacji osób 60+.

Realizacja projekt jest możliwa dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

 • data: 2021-09-29
 • Zajęcia w Klubie Seniora w Paliwodziźnie
 • Zajęcia w Klubie Seniora w Paliwodziźnie
 • Zajęcia w Klubie Seniora w Paliwodziźnie
 • Zajęcia w Klubie Seniora w Paliwodziźnie
 • Zajęcia w Klubie Seniora w Paliwodziźnie
 • Zajęcia w Klubie Seniora w Paliwodziźnie
 • Zajęcia w Klubie Seniora w Paliwodziźnie
 • Zajęcia w Klubie Seniora w Paliwodziźnie
 • Zajęcia w Klubie Seniora w Paliwodziźnie

Wstecz