"Aktywny senior - warsztaty dla seniorów w miejscowości Ostrowite"

 • Warsztaty dla seniorów w Ostrowitem

Aktywna jesień seniorów

W świetlicy wiejskiej w Ostrowitem trwają zajęcia i warsztaty związane z realizowanym projektem pn. „Aktywny senior – warsztaty dla seniorów w miejscowości Ostrowite”. Dotychczas grupa 30 seniorów uczestniczyła w spotkaniach z psychologiem, warsztatach z dietetykiem oraz artystycznych. Seniorzy brali również udział w wycieczce do skansenu w Kłóbce. Przed nim kontynuacja warsztatów dietetycznych i artystycznych oraz spotkania z zakresu stylu i pielęgnacji urody, zajęcia ruchowe, wyjazdy na basen i kolejne wyjazdy kulturalno-animacyjne.

Projekt realizowany jest dzięki pozyskanemu przed Gminę dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność; Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014–2020 w wysokości 50 000,00 zł. Projekt realizowany jest od 1 września 2021 roku do dnia 31 marca 2022 r.

Nie jest to jedyna możliwość spędzania wolnego czasu skierowana w stronę seniorów w ostatnim czasie. Przypomnijmy, że niedawno zakończył się projekt pn. „Pełni życia i mądrości – warsztaty dla seniorów w miejscowości Sokołowo” na który Gmina pozyskała środki w wysokości 50 000,00 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego. Równolegle trwają zajęcia w utworzonym Klubie Seniora w Paliwodziźnie. Grupa 40 seniorów dzięki uczestnictwu w Klubie ma możliwość udziału w warsztatach aktywizacyjnych i edukacyjnych, m.in. prowadzone są zajęcia kulinarne, taneczne, aerobic, nordic-walking, język angielski, wspólne wyjazdy integracyjne. Zajęcia odbywają się w wyremontowanej części świetlicy wiejskiej w Paliwodziźnie. Projekt również realizowany jest dzięki pozyskanemu przez Gminę dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014 - 2020 w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo; Działanie: 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych; Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

 • autor: Patryk Skorski, data: 2021-11-17
 • Warsztaty dla seniorów w Ostrowitem
 • Warsztaty dla seniorów w Ostrowitem
 • Warsztaty dla seniorów w Ostrowitem
 • Warsztaty dla seniorów w Ostrowitem
 • Warsztaty dla seniorów w Ostrowitem
 • Warsztaty dla seniorów w Ostrowitem
 • Warsztaty dla seniorów w Ostrowitem
 • Warsztaty dla seniorów w Ostrowitem
 • Warsztaty dla seniorów w Ostrowitem
 • Warsztaty dla seniorów w Ostrowitem

Wstecz