"Aktywny senior - warsztaty dla seniorów w miejscowości Ostrowite"

 • Warsztaty artystyczne

Seniorzy z Ostrowitego przygotowują się do świąt

Podczas wczorajszych warsztatów artystycznych zorganizowanych w ramach projektu „Aktywny senior – warsztaty dla seniorów w miejscowości Ostrowite” uczestnicy tworzyli bombki choinkowe. Na wcześniejszych zajęciach powstawały choinki z waty.

To już kolejny tydzień spotkań seniorów w ramach projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność; Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014–2020.

W styczniu seniorów czekają m.in. kolejny wycieczki, wyjazdy na basen i zajęcia nordic walking.

Przypomnijmy, że całkowita wartość projektu to 52632,00 zł. Gmina Golub-Dobrzyń pozyskała na ten cel dofinansowanie w kwocie 50000,00 zł.

 • autor: Patryk Skorski, data: 2021-12-17
 • Warsztaty artystyczne
 • Warsztaty artystyczne
 • Warsztaty artystyczne
 • Warsztaty artystyczne
 • Warsztaty artystyczne
 • Warsztaty artystyczne
 • Warsztaty artystyczne
 • Warsztaty artystyczne
 • Warsztaty artystyczne
 • Warsztaty artystyczne

Wstecz