Pomoc dla Ukrainy

  • Przekazanie samochodu

Przekazaliśmy samochód gminie Trościaniec

W piątek, 29 kwietnia Wójt Marek Ryłowicz spotkał się w Lublinie z przedstawicielami ukraińskiej gminy Trościaniec, aby podpisać porozumienie na podstawie którego przekazano naszej partnerskiej gminie samochód marki Ford Transit zakupiony w ramach przeprowadzonej zbiórki.

Przekazany pojazd będzie używany przez gminę Trościaniec, m.in. w realizacji działań oporu narodowego, ochronie ważnej infrastruktury i łączności, transportu osób wewnętrznie przesiedlonych oraz innych zadaniach o charakterze obronnym i humanitarnym.

Nasz Gmina zdecydowała o doraźnym wsparciu dla gminy Trościaniec, która jest naszą gminą partnerską od maja 2017 roku. 

Odpowiadając na prośbę przedstawicieli gminy Trościaniec poza utworzeniem Punktu Zbiórki Darów wspólnie ze Stowarzyszeniem „Kreatywna Gmina Golub-Dobrzyń” uruchomiono zbiórkę, której celem było zebranie środków na zakup samochodu.
Potrzebną kwotę, dzięki wielkiemu sercu sponsorów udało się zebrać w bardzo krótkim czasie. 

Dziś odbyło się spotkanie on-line, podczas którego wójt gminy Trościaniec złożył na ręce Wójta Marka Ryłowicza podziękowania za okazaną pomoc. 

W imieniu własnym i gminy Trościaniec jeszcze raz dziękujemy wszystkim przedsiębiorcom i osobom prywatnym, którzy nie przeszli obojętnie obok naszego apelu.

Dziękujemy!

  • autor: Patryk Skorski, data: 2022-05-05
  • Przekazanie samochodu
  • Przekazanie samochodu
  • Przekazanie samochodu
  • Przekazanie samochodu
  • Przekazanie samochodu
  • Przekazanie samochodu

Wstecz