"Czas na marzenia" - warsztaty dla seniorów w miejscowości Gałczewko

  • Warsztaty dla seniorów w Gałczewku

Seniorzy z Gałczewka się nie nudzą

W świetlicy wiejskiej w Gałczewie trwają zajęcia realizowane w ramach projektów „Czas na marzenia” – warsztaty dla seniorów w miejscowości Gałczewko.

15-osobowe grupa seniorów dzięki projektowi ma możliwość uczestniczenia w warsztatach z psychologiem, zajęciach rehabilitacyjno-ruchowych, kulinarnych, artystycznych i warsztatach z zakresu stylu i pielęgnacji urody. Przed nimi jeszcze warsztaty fotograficzne i spotkania z prawnikiem. Dotychczas odbyły się również dwa wyjazdy integracyjne – do kina i na kabaret. Kolejny wyjazd już w czerwcu.


Jest to kolejny realizowany przez Gminę Golub-Dobrzyń projekty skierowane do osób 60+. Wcześniej takie projekty zrealizowano w Sokołowie i Ostrowitem. Gmina czeka również na rozstrzygnięcie kolejnego naboru – tym razem złożono wnioski na zorganizowanie zajęć dla seniorów w Skępsku, Białkowie i Wrockach.

Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem seniorów, którzy dzięki stworzeniu odpowiedniej oferty mogą spotykać się i efektywnie spędzać czas rozwijając swoje pasje i wymieniając się doświadczeniami.

Realizacja projektów możliwa jest dzięki wsparciu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność; Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014–2020.

  • autor: Patryk Skorski, data: 2022-05-27
  • Warsztaty dla seniorów w Gałczewku
  • Warsztaty dla seniorów w Gałczewku
  • Warsztaty dla seniorów w Gałczewku
  • Warsztaty dla seniorów w Gałczewku

Wstecz