Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2022 i 2023 rok