Oświata / Edukacja

  • Logo

Wsparcie z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0  na lata 2021-2025” dotyczącego wspierania organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia bibliotek szkolnych (Dz.U.poz. 1675) Gmina Golub-Dobrzyń podaje do publicznej wiadomości listę szkół, którym w 2022 roku udzielone zostało wsparcie finansowe z budżetu państwa:

1. Gminne Przedszkole w   Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gałczewie – wysokość dotacji 2500 zł

2. Gminne Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowogrodzie - wysokość dotacji 2500 zł

3. Gminne Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym we Wrockach – wysokość dotacji 1500 zł

4. Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej we Wrockach – wysokość dotacji 1500 zł

 

 

  • autor: Joanna Wyżykowska, data: 2022-05-05

Wstecz