Oświata / Edukacja

  • Wręczenie nagród

Wręczenie nagród i aktów nadania stopnia awansu zawodowego

7 września w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Sokołowie odbyła się uroczystość wręczenia nagród Wójta Gminy w ramach Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży. Nagrodzeni zostali uczniowie klas ósmych, którzy na egzaminie kończącym szkołę podstawową uzyskali średni wynik na poziomie co najmniej 85%. Nagrody w wysokości 500 zł otrzymali następujący uczniowie:

1. Aleksandra Jeszka, absolwentka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gałczewie;
2. Liliana Napolska, absolwentka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gałczewie;
3. Maria Gurkowska, absolwentka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gałczewie;
4. Martyna Szpejenkowska, absolwentka Szkoły Podstawowej im. Józefa Sołtykiewicza w Węgiersku;
5. Antonina Czarnowska, absolwentka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we Wrockach;
6. Weronika Cackowska, absolwentka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we Wrockach;
7. Julia Bożejewicz, absolwentka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we Wrockach.    

Wszystkim uczennicom serdecznie gratulujemy osiągniętych wyników oraz życzymy dalszych sukcesów w nowych szkołach!

Podczas drugiej części uroczystości odbyło się wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela. W wyniku przeprowadzonej procedury egzaminacyjnej, na podstawie przepisów Karty Nauczyciela, tytuł nauczyciela mianowanego otrzymały:

1. Pani Małgorzata Justyna Kowalska-Szałek – Szkoła Podstawowa im. Józefa Sołtykiewicza w Węgiersku;
2. Pani Marta Magdalena Batorska - Szkoła Podstawowa im. Józefa Sołtykiewicza 
w Węgiersku;
3. Pani Edyta Jaworska - Szkoła Podstawowa im. Józefa Sołtykiewicza w Węgiersku;
4. Pani Paulina Dejewska – Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Lisewie;
5. Pani Anna Warnel – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowogrodzie;
6. Pani Agata Szyjkowska – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrowitem.

Serdecznie gratulujemy uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego. Życzymy zadowolenia z pracy oraz dalszego rozwoju.

  • autor: Anna Rojek, data: 2023-09-08
  • Wręczenie nominacji i nagród
  • Wręczenie nominacji i nagród
  • Wręczenie nominacji i nagród
  • Wręczenie nominacji i nagród
  • Wręczenie nominacji i nagród

Wstecz