Oświata / Edukacja

  • Wręczenie aktów mianowania nauczycielom

Spotkanie inaugurujące rok szkolny

W Urzędzie Gminy Golub-Dobrzyń, w dniu 25 sierpnia miało miejsce spotkanie inaugurujące rok szkolny 2021/2022. Na początek reprezentujący organ prowadzący - Wójt Gminy wraz z Przewodniczącym Rady Gminy oraz Przewodniczącą Komisji Oświaty Rady Gminy wręczyli akty:
- odwołania: Pani Brygidzie Izajasz, rezygnującej ze stanowiska dyrektora w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ostrowitem  
-  i powierzenia stanowisk dyrektorów:       
1. Panu Tomaszowi Paprockiemu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ostrowitem,
2. Panu Mirosławowi Suskiemu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym we Wrockach.

Pani Brygidzie Izajasz przekazane zostały podziękowania za wieloletnią pracę na rzecz samorządowej oświaty w okresie sprawowania funkcji dyrektora Przedszkola, a następnie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostrowitem; panu Tomaszowi Paprockiemu obejmującemu stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostrowitem życzenia owocnej pracy w szkole we współpracy z samorządem; panu Mirosławowi Suskiemu efektywności działań i sukcesów na kolejną kadencję.
Następnie dokonano uroczystego wręczenia aktów mianowania wydanych przez Wójta Gminy Golub-Dobrzyń nauczycielom, którzy uzyskali kolejny stopień awansu zawodowego po zdaniu egzaminów: panu Pawłowi Żółtowskiemu i pani Karolinie Drzażdżewskiej  – nauczycielom Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowogrodzie oraz pani Sylwii Modrakowskiej – nauczycielce Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gałczewie.

W części roboczej spotkania, przy udziale dyrektorów szkół  omówione zostały warunki organizacyjne kształcenia w gminnych placówkach, w tym przedstawienie zmian w obowiązujących przepisach prawnych – m.in. w rozporządzeniu MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty oraz w wytycznych MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych obowiązujących od 1 września 2021 r. – bezpieczna i higieniczna organizacja zajęć w warunkach epidemii w nowym roku szkolnym. 

Wójt przekazał dla całej społeczności szkolnej na ręce dyrektorów, życzenia pomyślnego roku szkolnego.

  • data: 2021-08-26
  • Spotkanie inaugurujące rok szkolny
  • Spotkanie inaugurujące rok szkolny
  • Spotkanie inaugurujące rok szkolny

Wstecz

Banery

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Golub-Dobrzyń

ul. Plac1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń

Centrala tel.: 56 683 54 00 (03)
Fax: 56 683 52 76
e-mail: sekretariat@golub-dobrzyn.ug.gov.pl
http://www.uggolub-dobrzyn.pl, 
http://golub-dobrzyn.nowoczesnagmina.pl

NIP 8781019960, REGON: 005726411
Symbol terytorialny Gminy Golub-Dobrzyń: 0405032

Godziny pracy Urzędu Gminy:
od 7.30 do 15.30 
(od poniedziałku do piątku)

Godziny otwarcia kasy:
od 8.00 do 10.30 oraz od 12.00 do 14.00 
(od poniedziałku do piątku)

Konta bankowe:
Konto podstawowe:
PKO Bank Polski, Oddział 1 w Golubiu-Dobrzyniu
62 1020 5024 0000 1002 0010 1139

Konto dot. gospodarowania odpadami:
PKO Bank Polski, Oddział Toruń
39 1020 5011 0000 9502 0250 0981