Aktualności

  • Grafika informacyjna

KGW na CITo! Zapraszamy do udziału w webinariach! Rekrutacja trwa! 

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi zaprasza do udziału w webinariach pn. „KGW na CITo!”. Jest to cykl 32 szkoleń dla Kół Gospodyń Wiejskich z całej Polski. Tematyka szkoleń obejmuje szerokie spektrum aktualnych zagadnień związanych z prowadzeniem Kół Gospodyń Wiejskich.

Webinaria „KGW na CITo!” odbędą się we wszystkich województwach, po dwa w każdym. Kalendarz webinariów do wglądu poniżej oraz do pobrania → Kalendarium

Rekrutacja na szkolenia ruszyła 31 stycznia !

Zagadnienia poruszane na webinariach to:
1. Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów (UEPiK)
– omówienie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez koła gospodyń wiejskich (Dz. U. 2019 poz. 70).
– omówienie zbiorów zapisów: zestawienie przychodów i kosztów, zestawienie przepływów finansowych, wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
2. Wypełnianie deklaracji CIT-8, CIT-D, CIT-8/0 – omówienie formularzy z przykładowymi wypełnieniami rubryk

Korzyści z udziału w webinariach to zdobycie wiedzy na temat:
– prowadzenia rachunkowości i rozliczania działalności KGW
– prowadzenia Uproszczonej Ewidencji Przychodów i Kosztów
– opodatkowania KGW i wypełniania deklaracji podatkowych CIT
– uczestnicy webinarium otrzymają zaświadczenie o udziale w szkoleniu

Prowadzący: Magdalena Bernat 
Czas trwania: 2 godziny
Szkolenia są nieodpłatne.

ZGŁOSZENIE
Aby zgłosić swój udział w webinariach należy zarejestrować się za pośrednictwem formularza online dostępnego na stronie Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi pod linkiem:
https://nikidw.edu.pl/szkolenia-dla-kgw/

Szkolenie dla KGW z terenu powiatu golubsko-dobrzyńskiego odbędzie się 8 lutego.

Wszystkie szczegóły znajduje się na stronie: https://nikidw.edu.pl/2022/02/03/kgw-na-cito-zapraszamy-do-udzialu-w-webinariach/ 

  • autor: Patryk Skorski, data: 2022-02-04
  • Grafika informacyjna

Wstecz