Aktualności

 • Ulga sponsoringowa

Polski Ład – przewodnik po uldze na sponsoring sportu

 • Polski Ład zawiera pakiet ulg podatkowych dla przedsiębiorców, którzy angażują się w działalność społecznie pożyteczną (CSR).
 • Sprawdź w przygotowanym przez nas przewodniku, możliwości dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania (podstawy obliczenia podatku) 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na określone cele, w tym na działalność sportową.


Od 2022 roku, Polski Ład wprowadził zachętę podatkową dla przedsiębiorców, którzy angażują się w działalność społecznie pożyteczną (CSR) i wspierają działalność sportową, kulturalną, szkolnictwo wyższe oraz naukę. Firmy mogą odliczać 100 proc. kosztów uzyskania przychodów, oraz – w ramach dodatkowej ulgi sponsoringowej – zyskują możliwość odliczenia dodatkowych 50 proc. kosztów.
Dla kogo ulga ?
Ulga sponsoringowa jest skierowana do przedsiębiorców:

 • podatników PIT osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, z której dochody są opodatkowane na ogólnych zasadach według skali podatkowej lub podatkiem liniowym,
 • podatników CIT, uzyskujących przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych.


Na czym polega ulga?
Ulga polega na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku (podstawy opodatkowania) 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność:

 • sportową,
 • kulturalną w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
 • wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę
  – przy czym kwota odliczenia nie może przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym:
 • z pozarolniczej działalności gospodarczej – PIT,
 • z przychodów z innych niż przychody z zysków kapitałowych – CIT.
  W praktyce ulga pozwoli podatnikowi rozliczyć w podatku dochodowym 150% poniesionych kosztów:
 • 100% jako koszt uzyskania przychodów,
 • 50% jako odliczenie w ramach ulgi.


Szczegółowe obszary wsparcia oraz informacje jak rozliczyć ulgę sponsoringową, znajdziesz w naszym poradniku: ulga na sponsoring: sport
https://www.kujawsko-pomorskie.kas.gov.pl/documents/3319704/11367443/Polski_Lad_poradnik_ulga_na_sport_22_02.pdf

 

 

 • autor: Patryk Skorski, data: 2022-03-01

Wstecz