Aktualności

  • Wójt Marek Ryłowicz i wójt Piotr Wolski

Spotkanie z wójtem gminy Radomin

2 marca wójt Marek Ryłowicz spotkał się z wójtem sąsiedniej gminy Radomin, panem Piotrem Wolskim.

Spotkanie było okazją do rozmów dot. m.in. planów inwestycyjnych związanych z przebudową dróg w miejscowości Sokołowo, łączących gminę Radomin z gminą Golub-Dobrzyń. Włodarze poruszyli również temat protestów części mieszkańców Sokołowa związany z przebudową drogi gminnej w tej miejscowości.

Kolejnym z punktów spotkania było przedstawienie przez wójta Marka Ryłowicza propozycji powołania przez lokalne samorządy, w tym Gminę Golub-Dobrzyń i Radomin, klastra energetycznego, która umożliwi częściowe uniezależnienie się producentów i odbiorców od zewnętrznych dostawców energii.

  • autor: Patryk Skorski, data: 2022-03-03

Wstecz