Aktualności

  • Plakat

„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" zaprasza na spotkanie

„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Drwęcy" serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych - KGW, OSP, ZHP, PES, stowarzyszeń i fundacji, sołtysów, lokalnych liderów oraz przedsiębiorców, a także wszystkich zainteresowanych z obszaru powiatu golubsko-dobrzyńskiego do czynnego udziału w spotkaniach konsultacyjnych w sierpniu 2022 r.

Spotkania konsultacyjne pozwolą zbudować bazę wniosków i pomysłów, które posłużą naszej Lokalnej Grupie Działania do opracowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) dla obszaru powiatu golubsko-dobrzyńskiego na kolejny okres programowania 2021-2027.

Bo wszystko zaczyna się od pomysłu... 

Przyjdź i dołóż swoją cegiełkę w procesie budowania nowej Lokalnej Strategii Lokalnej Grupy Działania "Dolina Drwęcy" na lata 2023-2027! 

  • autor: Mariusz Zieliński, data: 2022-07-27
  • Plakat informacyjny

Wstecz