Aktualności

  • Informacja

Zebranie wiejskie w Owieczkowie

Na podstawie § 23 ust. 1 Statutu sołectwa Sokoligóra stanowiącego załącznik Nr 18 do Uchwały Nr IV/10/2006 Rady Gminy Golub–Dobrzyń z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2007 r. Nr 12, poz.168) Wójt Gminy Golub-Dobrzyń uprzejmie informuje, że w dniu 19 sierpnia 2022 r. (piątek) o godz. 18:00 w świetlicy wiejskiej w Owieczkowie odbędzie się zebranie wiejskie, na którym zostanie dokonany wybór Sołtysa sołectwa Sokoligóra.

Wobec powyższego prosi się mieszkańców o udział w w/w zebraniu.             


Wójt Gminy Golub-Dobrzyń
       /-/ Marek Ryłowicz  

   

  • autor: Anna Rojek, data: 2022-08-02

Wstecz