Aktualności

Stypendia w Gminie Golub-Dobrzyń

Jednym z zadań samorządów gminnych jest tworzenie odpowiednich warunków edukacyjnych i różnorodnych możliwości rozwoju uczniów. Gmina Golub-Dobrzyń skupia uwagę nie tylko na tworzeniu odpowiednich warunków dla uczniów z potrzebujących rodzin, ale także dla uczniów szczególnie uzdolnionych poprzez wypłatę różnego rodzaju stypendiów o charakterze socjalnym a także motywacyjnym.

W okresie wrzesień-grudzień 2020 roku Gmina Golub-Dobrzyń zrealizowała wypłatę stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym na łączną kwotę 163 157,24 zł. Z pomocy takiej skorzystało 115 uczniów z terenu gminy. Środki finansowe na wypłatę stypendiów szkolnych pochodziły w 80 % z dotacji celowej z budżetu państwa co stanowi 130 525,79 zł, natomiast pozostała kwota 32 631,45 zł stanowiła 20 % wkład własny Gminy Golub Dobrzyń.

Kolejnym sposobem wsparcia edukacji dzieci, które kształcą się na terenie Gminy Golub-Dobrzyń jest stypendium naukowe i sportowe o charakterze motywacyjnym udzielane przez dyrektorów gminnych szkół. W związku z zakończeniem I semestru roku szkolnego 2020/2021 w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Wójt Gminy Golub-Dobrzyń wypłacone zostały stypendia naukowe i sportowe. Środki na wypłatę stypendiów dyrektora  pochodzą z budżetu szkół, którym to zostały przekazane na ten cel przez organ prowadzący z budżetu Gminy Golub-Dobrzyń. Szkolne Komisje Stypendialne na podstawie analizy wyników w nauce i osiągnięć sportowych wyłoniły grupy uczniów, którym przyznano stypendium dyrektorskie o charakterze motywacyjnym.
Stypendia te łącznie otrzymało 38 uczniów gminnych szkół:

•    13 uczniów za wysokie wyniki w nauce,  na kwotę 1 950,00 zł,
•    25 uczniów za sportowe osiągnięcia, na kwotę 3 750,00 zł.

Tematyka tworzenia odpowiednich warunków dla rozwoju talentów uczniów uzdolnionych ma swoją długą historię zarówno w naszej gminie jak i w całej Polsce. Wszędzie dostrzega się konieczność wspierania dzieci ponadprzeciętnie uzdolnionych. Dlatego też Gmina Golub-Dobrzyń wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów, rodziców i pedagogów realizuje Gminny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci  i Młodzieży.
W ramach Gminnego Programu uczniowie szkół, w których nie występuje stypendium dyrektora mogą ubiegać się o przyznanie stypendium Wójta Gminy Golub-Dobrzyń za wysokie wyniki w nauce
lub szczególne osiągnięcia w reprezentowaniu szkoły na olimpiadach, turniejach i konkursach. O takie stypendium za I semestr roku szkolnego 2020/2021 wnioskowało 3 uczniów.

Wszystkim uczniom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

  • data: 2021-03-03

Wstecz

Banery

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Golub-Dobrzyń

ul. Plac1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń

Centrala tel.: 56 683 54 00 (03)
Fax: 56 683 52 76
e-mail: sekretariat@golub-dobrzyn.ug.gov.pl
http://www.uggolub-dobrzyn.pl, 
http://golub-dobrzyn.nowoczesnagmina.pl

NIP 8781019960, REGON: 005726411
Symbol terytorialny Gminy Golub-Dobrzyń: 0405032

Godziny pracy Urzędu Gminy:
od 7.30 do 15.30 
(od poniedziałku do piątku)

Godziny otwarcia kasy:
od 8.00 do 10.30 oraz od 12.00 do 14.00 
(od poniedziałku do piątku)

Konta bankowe:
Konto podstawowe:
PKO Bank Polski, Oddział 1 w Golubiu-Dobrzyniu
62 1020 5024 0000 1002 0010 1139

Konto dot. gospodarowania odpadami:
PKO Bank Polski, Oddział Toruń
39 1020 5011 0000 9502 0250 0981