Aktualności

  • Żarówka

"Zamrożenie" cen energii

Przypominamy, że zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku jednostki samorządu terytorialnego, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz podmioty świadczące podstawowe usługi użyteczności publicznej (m.in. żłobki, szkoły, kluby dziecięce, dzienni opiekunowie, szpitale, przychodnie, ochotnicze straże pożarne, kościoły, spółdzielnie socjalne, instytucje kultury itp.), mają możliwość zastosowania gwarantowanej ceny maksymalnej energii elektrycznej w wysokości 785 zł/MWh stosowanej przez sprzedawców energii do rozliczeń z odbiorcami uprawnionymi.

Zainteresowane podmioty w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2022 r. muszą złożyć stosowne oświadczenie swoim dostawcom prądu o korzystaniu z maksymalnej ceny prądu 785 zł/MWh, czyli 79 groszy/kWh.

Maksymalna cena prądu będzie stosowana przez sprzedawców od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. 

Szczegóły znajdują się w załączonych dokumentach poniżej.

  • autor: Patryk Skorski, data: 2022-11-22

Wstecz