Aktualności

  • Mapa wariantów przebiegu obwodnicy

Obwodnica Golubia-Dobrzynia – II konsultacje społeczne

W dniu 16 lutego br. odbędą się II konsultacje społeczne, których celem jest wybór wariantu rekomendowanego do realizacji dla obwodnicy Golubia-Dobrzynia. Podczas I konsultacji nie wyłoniono rozwiązania inwestycyjnego, które uzyskałoby akceptację wszystkich zainteresowanych stron. Niniejsza strona ma na celu przedstawienie skorygowanych wariantów.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z przebiegiem proponowanych rozwiązań obwodnicy. Istnieje możliwość pomiaru odległości od danej trasy do np. posesji. Szczegółowy opis rozwiązań zawarto w zakładce OPISY WARIANTÓW.

Szczegóły techniczne będą omawiane w trakcie II konsultacji społecznych:

16.02.2023 r., godz. 16:00

Urząd Gminy w Golubiu-Dobrzyniu

Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń

sala nr 1 (sala miejska)


Trzy warianty obejścia Golubia-Dobrzynia
 
Projektanci przygotowali trzy warianty trasy, która pozwala wyprowadzić tranzyt z centrum historycznego miasta. Znacząco się one różnią, każdy kończy się na innej drodze wojewódzkiej:
 

  • wariant 1 (zaznaczony na mapie kolorem granatowym) omijać ma miasto od strony północno-wschodniej i skomunikować drogi wylotowe w kierunku Kowalewa Pomorskiego, Wąbrzeźna, Rypina i Zbójna. Ominąłby on również Podzamek Golubski. Wymaga budowy mostu na Drwęcy;
     
  • wariant 2 (czerwony) przewiduje, że miasto zyska obwodnicę od strony północno-wschodniej i dodatkowo od strony południowej. Obejście zaczyna się w obrębie skrzyżowania dróg na Kowalewo Pomorskie i Wąbrzeźno, wykorzystuje teren po dawnej linii kolejowej, a kończy w Antoniewie, gdzie łączy się z drogą na Dobrzejewice. Konieczna byłaby budowa dwóch mostów na Drwęcy;
     
  • wariant 3 (zielony) zakłada otoczenie miasta nową trasą od strony zachodniej i północnej. Obwodnica zaczynałaby się w Antoniewie, ominęła Podzamek Golubski i dotarła do Białkowa, gdzie łączyłaby się z trasą na Rypin. Podobnie jak wariant 1 zakłada budowę jednego mostu na rzece Drwęcy.

Warianty przebiegu trasy obwodnicy dostępne są na stronie https://konsultacje-golub-dobrzyn.com/

Wszelkie pytania i uwagi należy kierować do pracowni projektowej ARCHIDROG. Poniżej dane kontaktowe:
Pracownia Projektowa ARCHIDROG
ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznań
tel.: 61 662-60-98
e-mail: pracownia@archidrog.pl

 

drukuj (Obwodnica Golubia-Dobrzynia – II konsultacje społeczne)

  • autor: Patryk Skorski, data: 2023-02-03

Wstecz