Aktualności

  • Posiedzenie Zespołu ds. przygotowania i wdrożenia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) w Sokołowie

Posiedzenie Zespołu ds. przygotowania i wdrożenia SUMP w Sokołowie

29 sierpnia w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Sokołowie odbyło się posiedzenie Zespołu ds. przygotowania i wdrożenia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) dla Miasta Torunia i wybranych jednostek samorządu terytorialnego.

Uczestnicy spotkania dyskutowali nad uwagami do przekazanego Projektu SUMP oraz m.in. omówili cele strategiczne, szczegółowe i pakiety działań dot. zapisów przedstawionych w projekcie SUMP.

Przypomnijmy, że 9 sierpnia 2022 r. przedstawiciele 36 jednostek samorządowych (wszystkich gmin powiatów: aleksandrowskiego, chełmińskiego, golubsko-dobrzyńskiego, toruńskiego oraz miasto Toruń powołali do życia Stowarzyszenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Toruń. Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia powstał 18 czerwca 2021 r., kiedy to przedstawiciele 36 samorządów podpisali porozumienie wyrażające chęć skupienia sił na rzecz zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju oraz wyznaczyli ogólne ramy współpracy. Kolejnym etapem działania MOF Torunia było powołanie Stowarzyszenia MOF Toruń. Utworzenie stowarzyszenia było warunkiem koniecznym ubiegania się o ponad 88 mln euro wsparcia w ramach ZIT w nowej unijnej perspektywie finansowej. Aby móc starać się o te środki, każdy miejski obszar funkcjonalny na poziomie wojewódzkim ma obowiązek zawiązać tzw. związek ZIT.

  • autor: Patryk Skorski, data: 2023-09-01

Wstecz