Aktualności

  • Plakat informacyjny o konkursie

"Bitwa Regionów" - konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich

W imieniu Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Bydgoszczy zapraszamy Państwa do włączenia się w promocję ogólnopolskiego konkursu kulinarnego „Bitwa Regionów”.

Konkurs adresowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich oraz stowarzyszeń, których statutowym celem jest promowanie regionalnych potraw, a także bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych. Ww. koła gospodyń wiejskich oraz stowarzyszenia muszą posiadać osobowość prawną i własny rachunek bankowy zarejestrowany na ten podmiot.

Oddział Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Bydgoszczy obecnie jest w trakcie przyjmowanie zgłoszeń do największego konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich – „Bitwy Regionów”. Po roku przerwy spowodowanej pandemią, w imieniu organizatorów, zapraszamy do rywalizacji w nowej formule: jury będzie oceniać pomysł na potrawę regionalną oraz jej prezentację w formie krótkiego filmu wideo. 

Formularz zgłoszeniowy i pracę konkursową należy przesłać drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej www.bitwaregionow.pl

Film informacyjno-instruktażowy dla Kół Gospodyń Wiejskich, które chcą wziąć udział w konkursie „Bitwa Regionów” dostępny jest pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=5l3ayuxYSlg

Jeśli na którymś etapie zgłoszenia pojawią się jakieś wątpliwości lub będzie potrzebna pomoc techniczna to zapraszamy KGW do kontaktu z pracownikami OT Bydgoszcz pod nr tel. 52 52 50 803.

Pula nagród w tegorocznej edycji to ponad 35 tys. zł.

Aktualne informacje dotyczące konkursu, będą ukazywać się również na profilu www.facebook.com/kowrbydgoszcz