Aktualności

 • Grafika dot. zakażenia ptasią grypą

Zagrożenie grypą ptaków w miejscowości Pląchoty

W związku ze stwierdzeniem w dniu 30 kwietnia 2021 roku siódmego ogniska grypy ptaków na terenie województwa kujawsko – pomorskiego miejscowość Pląchoty znalazła się w obszarze zagrożonym grypą ptaków.

Na obszarze tym obowiązują nakazy i zakazy wprowadzone rozporządzeniem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr 13/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów wąbrzeskiego, brodnickiego, grudziądzkiego i golubsko – dobrzyńskiego w tym m.in:

 • utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem i dzikim ptactwem,
 • niezwłoczne usuwanie zwłok drobiu lub innych ptaków,
 • czyszczenie, odkażanie i stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego w zakresie sprzętów, budynków, środków transportu, pasz, ściółki i osób,
 • nakaz prowadzenia wykazu osób wchodzących i wychodzących z gospodarstwa przez posiadacza ptaków,
 • przechowywanie ściółki i pasz przeznaczonych dla ptaków utrzymywanych w gospodarstwie w sposób zabezpieczający przed kontaktem ze zwierzętami, w szczególności ptakami dzikimi oraz ich odchodami,
 • niezwłoczne informowanie powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności,
 • zakaz przemieszczania drobiu i produktów pochodzenia zwierzęcego (jaja, mięso itp.),zakaz wyprowadzania i wprowadzania do
 • gospodarstwa drobiu lub innych ptaków,
 • zakaz wywożenia i rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych,
 • zakaz wypuszczania ptactwa łownego i organizowania polowań,
 • zakaz organizowania targów i wystaw.

Więcej informacji w Rozporządzeniu Nr 13/2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2021 r.

Wstecz

Banery

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Golub-Dobrzyń

ul. Plac1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń

Centrala tel.: 56 683 54 00 (03)
Fax: 56 683 52 76
e-mail: sekretariat@golub-dobrzyn.ug.gov.pl
http://www.uggolub-dobrzyn.pl, 
http://golub-dobrzyn.nowoczesnagmina.pl

NIP 8781019960, REGON: 005726411
Symbol terytorialny Gminy Golub-Dobrzyń: 0405032

Godziny pracy Urzędu Gminy:
od 7.30 do 15.30 
(od poniedziałku do piątku)

Godziny otwarcia kasy:
od 8.00 do 10.30 oraz od 12.00 do 14.00 
(od poniedziałku do piątku)

Konta bankowe:
Konto podstawowe:
PKO Bank Polski, Oddział 1 w Golubiu-Dobrzyniu
62 1020 5024 0000 1002 0010 1139

Konto dot. gospodarowania odpadami:
PKO Bank Polski, Oddział Toruń
39 1020 5011 0000 9502 0250 0981