Aktualności

  • Grafika informacyjna

Budowa światłowodów

W związku z projektem sieci światłowodowej w ramach rządowego programu Projekt Operacyjny Polska Cyfrowa, który ma na celu Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwościach dostępu do szerokopasmowego Internetu na terenach wiejskich, której inwestorem jest NEXERA Sp. z o. o. ( wykonawcą Atem Polska Sp. z o.o.) na prośbę ww. firmy informujemy o planowanych działaniach. Zakres projektu obejmuje Gminę Golub - Dobrzyń.

Poniżej treść otrzymanego pisma oraz wzory pism, których podpisanie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na inwestycję

Budowa światłowodów
Informujemy mieszkańców, że na terenie województwa kujawsko-pomorskiego rozpoczyna się kolejny etap prac projektowych, współfinansowanych przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Projektu Operacyjnego Polska Cyfrowa, polegających na budowie światłowodu umożliwiającego dostęp do szerokopasmowego Internetu.
Inwestycja realizowana jest przez firmę NEXERA Sp. z o.o. która wygrała przetarg na realizacje projektu na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego. Program ma na celu Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwościach dostępu do szerokopasmowego Internetu na terenach wiejskich.
W związku z tym, przedstawiciele firmy NEXERA Sp. z o o odwiedzają mieszkańców w celu podpisania stosownych zgód. Podpisywane przez właścicieli działek zgody, na pasie których przebiega infrastruktura, nie oznaczają automatycznego korzystania z usług telekomunikacyjnych - usługi takie będą oferowane w przyszłości przez operatorów lokalnych, wykorzystujących wybudowaną w ten sposób sieć światłowodową. Umowa o dostęp do nieruchomości odnosi się jedynie do wyrażenia zgody przez jej właściciela na przewieszenie kabla światłowodowego nad działką lub ułożenie kabla doziemnego.
Właściciele nieruchomości nie ponoszą żadnych kosztów związanych z budową sieci.
Internet szerokopasmowy umożliwia przekazywanie wysokiej jakości obrazów, filmów, oglądanie telewizji internetowej, telefonowanie przez Internet z możliwością oglądania rozmówcy. Pozwala na korzystanie z różnorodnych zaawansowanych usług zdrowotnych, edukacyjnych czy społecznych np. e- usług takich jak: e-szkoła, e-PUAP, e-zdrowie. Wszystkie te usługi są możliwe przy wykorzystaniu jednego kabla światłowodowego.
Uprzejmie prosimy Mieszkańców o współpracę, bo tylko dzięki wspólnemu działaniu będziemy mogli sprawnie i terminowo wybudować potrzebną sieć Internetu światłowodowego.

Więcej informacji dot. realizacji projektu:
http://www.polskacyfrowa.gov.pl/strony/o-programie/instytucje/instytucje-realizujace-program/
https://www.nexera.pl/

  • data: 2021-06-07

Wstecz

Banery

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Golub-Dobrzyń

ul. Plac1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń

Centrala tel.: 56 683 54 00 (03)
Fax: 56 683 52 76
e-mail: sekretariat@golub-dobrzyn.ug.gov.pl
http://www.uggolub-dobrzyn.pl, 
http://golub-dobrzyn.nowoczesnagmina.pl

NIP 8781019960, REGON: 005726411
Symbol terytorialny Gminy Golub-Dobrzyń: 0405032

Godziny pracy Urzędu Gminy:
od 7.30 do 15.30 
(od poniedziałku do piątku)

Godziny otwarcia kasy:
od 8.00 do 10.30 oraz od 12.00 do 14.00 
(od poniedziałku do piątku)

Konta bankowe:
Konto podstawowe:
PKO Bank Polski, Oddział 1 w Golubiu-Dobrzyniu
62 1020 5024 0000 1002 0010 1139

Konto dot. gospodarowania odpadami:
PKO Bank Polski, Oddział Toruń
39 1020 5011 0000 9502 0250 0981