Aktualności

  • Monety

Stypendia Wójta Gminy Golub-Dobrzyń

Wzorem lat ubiegłych najzdolniejsi uczniowie mogą ubiegać się o uzyskanie Stypendium Wójta Gminy Golub-Dobrzyń.
Zgodnie z uchwałą Rady Gminy o stypendium mogą ubiegać się uczniowie, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce lub specjalne osiągnięcia naukowe i sportowe. Stypendium przeznaczone jest dla najzdolniejszych uczniów i stanowi formę nagrody za ich osiągnięcia.

Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie :

  • klas IV-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych zamieszkujący na terenie Gminy Golub-Dobrzyń;
  • pobierający naukę na terenie Gminy Golub-Dobrzyń bez względu na miejsce zamieszkania, uczęszczający do szkół, w których nie występuje stypendium dyrektora szkoły, ani stypendium jednostki samorządu terytorialnego właściwej ze względu na miejsce zamieszkania bądź pobierania nauki;
    którzy spełniają jedno z następujących kryteriów:
  • osiągnęli szczególnie wysokie wyniki w nauce na koniec roku szkolnego, tj. uzyskali średnią ocen minimum 5,3;
  • uzyskali najwyższą w szkole średnią wyników z egzaminu kończącego szkołę  – w przypadku uczniów kończących klasę VIII szkoły podstawowej;
  • są laureat olimpiady, turnieju lub konkursu przedmiotowego organizowanego przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty lub ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zgodne z wykazem olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub maturalnym, turniejów lub olimpiad tematycznych związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy, a także konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych zawartych w komunikacie, o którym mowa w art. 44zzzw ust. 1 ustawy o systemie oświaty;

Wnioski o udzielenie stypendium Wójta Gminy Golub-Dobrzyń wraz z załącznikami należy składać do Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Golubiu-Dobrzyniu, do 30 czerwca 2021 r.

  • data: 2021-06-07

Wstecz

Banery

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Golub-Dobrzyń

ul. Plac1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń

Centrala tel.: 56 683 54 00 (03)
Fax: 56 683 52 76
e-mail: sekretariat@golub-dobrzyn.ug.gov.pl
http://www.uggolub-dobrzyn.pl, 
http://golub-dobrzyn.nowoczesnagmina.pl

NIP 8781019960, REGON: 005726411
Symbol terytorialny Gminy Golub-Dobrzyń: 0405032

Godziny pracy Urzędu Gminy:
od 7.30 do 15.30 
(od poniedziałku do piątku)

Godziny otwarcia kasy:
od 8.00 do 10.30 oraz od 12.00 do 14.00 
(od poniedziałku do piątku)

Konta bankowe:
Konto podstawowe:
PKO Bank Polski, Oddział 1 w Golubiu-Dobrzyniu
62 1020 5024 0000 1002 0010 1139

Konto dot. gospodarowania odpadami:
PKO Bank Polski, Oddział Toruń
39 1020 5011 0000 9502 0250 0981