Aktualności

  • Ul. Truskawkowa po przebudowie

Kolejna nowa droga na osiedlu Ruziec

25 maja dokonano odbioru końcowego zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej – ul. Truskawkowej w miejscowości Ruziec od km 0+000 do km 0 + 259”. Realizacja zadania możliwa była dzięki pozyskanemu dofinansowaniu w wysokości 50% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz środkom własnym Gminy.

W ramach zadania na odcinku o łącznej długości 259 m istniejącej drogi gminnej wykonano jezdnię asfaltową o grubości 4 cm - warstwa ścieralna + 4 cm - warstwa wiążąca oraz szerokości od 5 m do 6 m  (na łuku) wraz z jednostronnym chodnikiem o szerokości  2 m przyległym do jezdni oraz jednostronnym poboczem gruntowym o szerokości 0,75 m. Odwodnienie przebudowywanej drogi zrealizowano poprzez budowę zamkniętego układu kanałów deszczowych wraz z przykanalikami od wpustów deszczowych z odprowadzeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej. Inwestycja obejmowała również wykonanie 2 progów zwalniających i 2 przejść dla pieszych.

Tym samym przebudowany odcinek o długości 259 m jest tożsamy z pozostałymi przebudowanymi ulicami na osiedlu Ruziec.

Więcej zdjęć na stronie https://www.uggolub-dobrzyn.pl/171,rzadowy-fundusz-rozwoju-drog?tresc=591

  • data: 2021-06-18

Wstecz

Banery

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Golub-Dobrzyń

ul. Plac1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń

Centrala tel.: 56 683 54 00 (03)
Fax: 56 683 52 76
e-mail: sekretariat@golub-dobrzyn.ug.gov.pl
http://www.uggolub-dobrzyn.pl, 
http://golub-dobrzyn.nowoczesnagmina.pl

NIP 8781019960, REGON: 005726411
Symbol terytorialny Gminy Golub-Dobrzyń: 0405032

Godziny pracy Urzędu Gminy:
od 7.30 do 15.30 
(od poniedziałku do piątku)

Godziny otwarcia kasy:
od 8.00 do 10.30 oraz od 12.00 do 14.00 
(od poniedziałku do piątku)

Konta bankowe:
Konto podstawowe:
PKO Bank Polski, Oddział 1 w Golubiu-Dobrzyniu
62 1020 5024 0000 1002 0010 1139

Konto dot. gospodarowania odpadami:
PKO Bank Polski, Oddział Toruń
39 1020 5011 0000 9502 0250 0981