Aktualności

 • Wóz strażacki z "chrzestnymi"

Chrzest wozu strażackiego

19 czerwca nastąpiło przekazanie oraz chrzest średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki IVECO dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Wrockach. W uroczystości uczestniczyli, m.in. Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zbigniew Sosnowski, Zastępca Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Sławomir Herbowski, Komendant Powiatowy PSP w Golubiu-Dobrzyniu mł. bryg. mgr Witold Juszczak, Wójt Gminy Golub-Dobrzyń Marek Ryłowicz, Wicestarosta Golubsko-Dobrzyński Danuta Malecka wraz z radnymi powiatowymi, Przewodniczący Rady Gminy Golub-Dobrzyń Artur Kaszyński wraz z radnymi gminnymi, sołtysi sołectw Wrocki i Pląchoty oraz członkinie KGW Wrocki. Chrzestnymi nowego wozu strażackiego zostali Sekretarz Oddziału Miejsko-Gminnego i Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Joanna Frączek oraz lokalny przedsiębiorca, właściciel Przedsiębiorstwa Handlowo-Gastronomicznego „Gabar” Antoni Barczewski.
Zakup nowego wozu był możliwy dzięki staraniom Gminy Golub-Dobrzyń, która pozyskała na ten cel dofinansowanie w wysokości 75%.

 • data: 2021-06-22
 • Uroczystość przekazania wozu strażackiego dla OSP Wrocki
 • Uroczystość przekazania wozu strażackiego dla OSP Wrocki
 • Uroczystość przekazania wozu strażackiego dla OSP Wrocki
 • Uroczystość przekazania wozu strażackiego dla OSP Wrocki
 • Uroczystość przekazania wozu strażackiego dla OSP Wrocki
 • Uroczystość przekazania wozu strażackiego dla OSP Wrocki
 • Uroczystość przekazania wozu strażackiego dla OSP Wrocki
 • Uroczystość przekazania wozu strażackiego dla OSP Wrocki
 • Uroczystość przekazania wozu strażackiego dla OSP Wrocki
 • Uroczystość przekazania wozu strażackiego dla OSP Wrocki
 • Uroczystość przekazania wozu strażackiego dla OSP Wrocki
 • Uroczystość przekazania wozu strażackiego dla OSP Wrocki
 • Uroczystość przekazania wozu strażackiego dla OSP Wrocki
 • Uroczystość przekazania wozu strażackiego dla OSP Wrocki
 • Uroczystość przekazania wozu strażackiego dla OSP Wrocki
 • Uroczystość przekazania wozu strażackiego dla OSP Wrocki
 • Uroczystość przekazania wozu strażackiego dla OSP Wrocki
 • Uroczystość przekazania wozu strażackiego dla OSP Wrocki
 • Uroczystość przekazania wozu strażackiego dla OSP Wrocki
 • Uroczystość przekazania wozu strażackiego dla OSP Wrocki

Wstecz