Aktualności

  • Rzut z portalu GeoAzbest

Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest 

Informujemy, że Gmina Golub-Dobrzyń zawarła z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii Porozumienie w ramach Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 na mocy, którego do 12.10.2021 zostanie wykonana aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest wraz z warstwą obrysów obiektów z przypisanymi do obiektu atrybutami: numerem działki ewidencyjnej i numerem obrębu ewidencyjnego oraz nadanymi przez system Baza Azbestowa identyfikatorami: lokalizacji oraz wyrobu.

Zarządców obiektów, w których występują ukryte formy azbestu bądź posiadaczy azbestu zmagazynowanego prosimy o zgłaszanie tego faktu pod numerem telefonu 56 444 92 00 

Moduł obrazujący w postaci mapy informacje o wyrobach azbestowych na poziomie działek ewidencyjnych znajduje się pod adresem: https://esip.bazaazbestowa.gov.pl/geoserwis.html

Zebrane dane będą podstawą do aktualizacji informacji znajdujących się w Bazie Azbestowej za pośrednictwem, której wysłane są roczne raporty o wyrobach azbestowych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń.

Ujęcie nieruchomości w inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest będzie podstawą do ubiegania się o dotację na jego usunięcie.

Informujemy również, że nabór wniosków o dofinansowanie unieszkodliwiania wyrobów azbestowych z posesji znajdujących się na terenie Gminy Golub-Dobrzyń w zakresie:
- demontażu, odbioru, transportu i unieszkodliwiania azbestu oraz 
- odbioru, transportu i unieszkodliwiania azbestu
zostanie ogłoszony po podpisaniu umowy z WFOŚiGW w Toruniu i będzie ogłoszony w odrębnym komunikacie.

  • data: 2021-06-28

Wstecz

Banery

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Golub-Dobrzyń

ul. Plac1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń

Centrala tel.: 56 683 54 00 (03)
Fax: 56 683 52 76
e-mail: sekretariat@golub-dobrzyn.ug.gov.pl
http://www.uggolub-dobrzyn.pl, 
http://golub-dobrzyn.nowoczesnagmina.pl

NIP 8781019960, REGON: 005726411
Symbol terytorialny Gminy Golub-Dobrzyń: 0405032

Godziny pracy Urzędu Gminy:
od 7.30 do 15.30 
(od poniedziałku do piątku)

Godziny otwarcia kasy:
od 8.00 do 10.30 oraz od 12.00 do 14.00 
(od poniedziałku do piątku)

Konta bankowe:
Konto podstawowe:
PKO Bank Polski, Oddział 1 w Golubiu-Dobrzyniu
62 1020 5024 0000 1002 0010 1139

Konto dot. gospodarowania odpadami:
PKO Bank Polski, Oddział Toruń
39 1020 5011 0000 9502 0250 0981