Aktualności

  • Zajęcia kulinarne w Sokołowie

Zajęcia dla seniorów i młodzieży na półmetku

Trwa realizacja projektów pn. „Klub Młodzieżowy w Gajewie” i „Pełni życia i mądrości – warsztaty dla seniorów w miejscowości Sokołowo”. Uczestnicy kontynuują zajęcia przewidziane w ramach ich realizacji.

Obecnie trwają m.in. spotkania z dietetykiem, które dają młodzieży i seniorom możliwość zdobycia praktycznej wiedzy dot. zdrowego odżywiania i jej wykorzystania w praktyce.

W Klubie Młodzieżowym zakończyły się w tym tygodniu zajęcia fotograficzne, trwają warsztaty kreatywno-artystyczne, zajęcia sportowe i warsztaty integracyjno-motywacyjne z dietetykiem. Dzieci uczestniczyły również w wycieczkach do kina i Centrum Nowoczesności „Młyn Wiedzy”.

Natomiast w Sokołowie seniorzy kontynuują zajęcia sportowe, artystyczne oraz dietetyczne. Od przyszłego tygodnia rozpoczną zajęcia na basenie w Kowalewie. Mieli również okazję uczestniczyć w wycieczce do kina. Kolejne wyjazdy przez nimi.

Przypomnijmy, że projekty te realizowane są od 1 czerwca do 30 listopada 2021 r. Gmina Golub-Dobrzyń pozyskała na realizację tych zadań dofinansowanie w wysokości 95% z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
  • data: 2021-08-27
  • Zajęcia w Klubie Młodzieżowym i dla seniorów w Sokołowie
  • Zajęcia w Klubie Młodzieżowym i dla seniorów w Sokołowie
  • Zajęcia w Klubie Młodzieżowym i dla seniorów w Sokołowie
  • Zajęcia w Klubie Młodzieżowym i dla seniorów w Sokołowie
  • Zajęcia w Klubie Młodzieżowym i dla seniorów w Sokołowie
  • Zajęcia w Klubie Młodzieżowym i dla seniorów w Sokołowie
  • Zajęcia w Klubie Młodzieżowym i dla seniorów w Sokołowie
  • Zajęcia w Klubie Młodzieżowym i dla seniorów w Sokołowie

Wstecz

Banery

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Golub-Dobrzyń

ul. Plac1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń

Centrala tel.: 56 683 54 00 (03)
Fax: 56 683 52 76
e-mail: sekretariat@uggolub-dobrzyn.pl
http://www.uggolub-dobrzyn.pl, 
http://golub-dobrzyn.nowoczesnagmina.pl

NIP 8781019960, REGON: 005726411
Symbol terytorialny Gminy Golub-Dobrzyń: 0405032

Godziny pracy Urzędu Gminy:
od 7.30 do 15.30 
(od poniedziałku do piątku)

Godziny otwarcia kasy:
od 8.00 do 10.30 oraz od 12.00 do 14.00 
(od poniedziałku do piątku)

Konta bankowe:
Konto podstawowe:
PKO Bank Polski, Oddział 1 w Golubiu-Dobrzyniu
62 1020 5024 0000 1002 0010 1139

Konto dot. gospodarowania odpadami:
PKO Bank Polski, Oddział Toruń
39 1020 5011 0000 9502 0250 0981