Aktualności

  • Zawiadomienie

Zawiadomienie

Od 1 sierpnia do 15 września 2021 r. na terenie Gminy Golub-Dobrzyń prowadzono taksacje terenową lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa. 

Zgodnie z Art. 21 ust. 4 Ustawy o Lasach od 1 października do 30 listopada 2021 r. projekt Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu obrębów ewidencyjnych gminy Golub-Dobrzyń został wyłożony do publicznego wglądu. Obecnie zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu.

Szczegóły w załączonym na dole strony zawiadomieniu.

  • data: 2021-10-04

Wstecz

Banery

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Golub-Dobrzyń

ul. Plac1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń

Centrala tel.: 56 683 54 00 (03)
Fax: 56 683 52 76
e-mail: sekretariat@uggolub-dobrzyn.pl
http://www.uggolub-dobrzyn.pl, 
http://golub-dobrzyn.nowoczesnagmina.pl

NIP 8781019960, REGON: 005726411
Symbol terytorialny Gminy Golub-Dobrzyń: 0405032

Godziny pracy Urzędu Gminy:
od 7.30 do 15.30 
(od poniedziałku do piątku)

Godziny otwarcia kasy:
od 8.00 do 10.30 oraz od 12.00 do 14.00 
(od poniedziałku do piątku)

Konta bankowe:
Konto podstawowe:
PKO Bank Polski, Oddział 1 w Golubiu-Dobrzyniu
62 1020 5024 0000 1002 0010 1139

Konto dot. gospodarowania odpadami:
PKO Bank Polski, Oddział Toruń
39 1020 5011 0000 9502 0250 0981