Aktualności

  • Informacja

UWAGA!!! PCPR w Golubiu-Dobrzyniu poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.

Poszukiwane są osoby, które czują wewnętrzną potrzebę niesienia miłości i ciepła, a także są gotowe poświęcić dzieciom swój czas i serce. Jest to „misja” dla osób odważnych i odpowiedzialnych, które nie boją się wyzwań i pragną pomoc drugiemu człowiekowi.

Kandydaci do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej powinni spełniać następujące  warunki:
• dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
• pozostają w związku małżeńskim lub są osobami samotnymi,
• nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,
• wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,
• nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych,
• są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone: 
o zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej  opieki zdrowotnej
o oraz opinię o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lin prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa,
• przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
• mają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb,
• nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• w przypadku kandydatów na rodzinę zastępczą niezawodową, co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt  osobisty lub telefoniczny z  Powiatowym  Centrum  Pomocy  Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu ul. Koppa 1.

pod numerem telefonu 784 301 266, 693 955 062 lub 56 683 54 76 w godz. 7 00 do 15 00 (od poniedziałku do piątku). Osoby do kontaktu Aneta Bukowiecka, Adrian Hubert, Dagmara Skorska.

 

drukuj (UWAGA!!! PCPR w Golubiu-Dobrzyniu poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej)

  • data: 2021-10-12

Wstecz