Aktualności

  • Informacja

UWAGA!!! PCPR w Golubiu-Dobrzyniu poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.

Poszukiwane są osoby, które czują wewnętrzną potrzebę niesienia miłości i ciepła, a także są gotowe poświęcić dzieciom swój czas i serce. Jest to „misja” dla osób odważnych i odpowiedzialnych, które nie boją się wyzwań i pragną pomoc drugiemu człowiekowi.

Kandydaci do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej powinni spełniać następujące  warunki:
• dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
• pozostają w związku małżeńskim lub są osobami samotnymi,
• nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,
• wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,
• nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych,
• są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone: 
o zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej  opieki zdrowotnej
o oraz opinię o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lin prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa,
• przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
• mają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb,
• nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• w przypadku kandydatów na rodzinę zastępczą niezawodową, co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt  osobisty lub telefoniczny z  Powiatowym  Centrum  Pomocy  Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu ul. Koppa 1.

pod numerem telefonu 784 301 266, 693 955 062 lub 56 683 54 76 w godz. 7 00 do 15 00 (od poniedziałku do piątku). Osoby do kontaktu Aneta Bukowiecka, Adrian Hubert, Dagmara Skorska.

 

  • data: 2021-10-12

Wstecz

Banery

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Golub-Dobrzyń

ul. Plac1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń

Centrala tel.: 56 683 54 00 (03)
Fax: 56 683 52 76
e-mail: sekretariat@uggolub-dobrzyn.pl
http://www.uggolub-dobrzyn.pl, 
http://golub-dobrzyn.nowoczesnagmina.pl

NIP 8781019960, REGON: 005726411
Symbol terytorialny Gminy Golub-Dobrzyń: 0405032

Godziny pracy Urzędu Gminy:
od 7.30 do 15.30 
(od poniedziałku do piątku)

Godziny otwarcia kasy:
od 8.00 do 10.30 oraz od 12.00 do 14.00 
(od poniedziałku do piątku)

Konta bankowe:
Konto podstawowe:
PKO Bank Polski, Oddział 1 w Golubiu-Dobrzyniu
62 1020 5024 0000 1002 0010 1139

Konto dot. gospodarowania odpadami:
PKO Bank Polski, Oddział Toruń
39 1020 5011 0000 9502 0250 0981