Aktualności

  • Spotkanie

Konsultacje społeczne ws. przyjęcia LPRG

Ogłoszenie
Wójta Gminy Golub-Dobrzyń

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń ogłasza konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rozwoju Gospodarczego dla Gminy Golub-Dobrzyń”.

Termin konsultacji: w terminie od 21 października 2021 do dnia 25 listopada 2021 roku

1. Konsultacje będą prowadzone w formie spotkania w dniu 21 października 2021 r. w Zajeździe Złota Podkowa we Wrockach w godzinach 14:00 – 15:00 oraz pisemnej poprzez wypełnienie ankiety konsultacyjnej udostępnionej w formie elektronicznej na stronie interesowej Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń www.uggolub-dobrzyn.pl w zakładce: Urząd » Aktualności, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem http://golub-dobrzyn.nowoczesnagmina.pl oraz w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń, Pl. 1000-1ecia 25. 87-400 Golub-Dobrzyń, pok. Nr 8, w godzinach pracy urzędu.
2. Podmiotami mogącymi brać udział w konsultacjach są wszyscy mieszkańcy Gminy Golub-Dobrzyń.
3. Konsultacje odbywają się na terenie Gminy Golub-Dobrzyń i dotyczą mieszkańców Gminy Golub-Dobrzyń.
4. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji wraz z projektem uchwały umieszczone są:
1) na stronie internetowej Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń www.uggolub-dobrzyn.pl,
2) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem  http://golub-dobrzyn.nowoczesnagmina.pl,
3) w wersji papierowej na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń, Pl. 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń.
5. Ogłoszenie wyników konsultacji wraz z uzasadnieniem akceptacji i odrzuceniem uwag i opinii ukaże się w terminie 30 dni od dnia zakończenia konsultacji w w/w miejscach.

 

drukuj (Konsultacje społeczne ws. przyjęcia LPRG)

  • data: 2021-10-14

Wstecz