Referaty i jednostki podległe

Referat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (GGR)

kierownik: Joanna Frączek 

tel. 56 683 54 00 wew.35
e-mail: j.fraczek@uggolub-dobrzyn.pl
ul. Plac 1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń
Do głównych zadań realizowanych przez referat należy:

1) realizacja przepisów ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska;
2) realizacja przepisów o gospodarce nieruchomościami;
3) realizacja przepisów ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne;
4) realizacja przepisów ustawy o ochronie przyrody;
5) realizacja przepisów ustawy o ochronie środowiska;
6) realizacja ustawy o ocenach oddziaływania na środowisko;
7) realizacja ustawy o ochronie zwierząt;
8) realizacja ustawy o ochronie roślin;
9) realizacja ustawy prawo wodne;
10) zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolniczym;
11) współpraca z jednostkami OSP w zakresie określonym odrębnymi przepisami;
12) realizacja przepisów prawo łowieckie;
13) realizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii;
14) prowadzenie spraw z zakresu Obrony Cywilnej i innych spraw obronnych określonych odrębnymi przepisami;
15) realizacja ustawy o stanie klęski żywiołowej;
16) koordynowanie spraw związanych z zarządzaniem kryzysowym.
17) edukacja ekologiczna – związana z zagadnieniami referatu.

 

Wstecz

Banery

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Golub-Dobrzyń

ul. Plac1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń

Centrala tel.: 56 683 54 00 (03)
Fax: 56 683 52 76
e-mail: sekretariat@golub-dobrzyn.ug.gov.pl
http://www.uggolub-dobrzyn.pl, 
http://golub-dobrzyn.nowoczesnagmina.pl

NIP 8781019960, REGON: 005726411
Symbol terytorialny Gminy Golub-Dobrzyń: 0405032

Godziny pracy Urzędu Gminy:
od 7.30 do 15.30 
(od poniedziałku do piątku)

Godziny otwarcia kasy:
od 8.00 do 10.30 oraz od 12.00 do 14.00 
(od poniedziałku do piątku)

Konta bankowe:
Konto podstawowe:
PKO Bank Polski, Oddział 1 w Golubiu-Dobrzyniu
62 1020 5024 0000 1002 0010 1139

Konto dot. gospodarowania odpadami:
PKO Bank Polski, Oddział Toruń
39 1020 5011 0000 9502 0250 0981