Referaty i jednostki podległe

Referat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (GGR)

kierownik: Joanna Frączek 

tel. 56 683 54 00 wew.35
e-mail: j.fraczek@uggolub-dobrzyn.pl
ul. Plac 1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń
Do głównych zadań realizowanych przez referat należy:

1) realizacja przepisów ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska;
2) realizacja przepisów o gospodarce nieruchomościami;
3) realizacja przepisów ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne;
4) realizacja przepisów ustawy o ochronie przyrody;
5) realizacja przepisów ustawy o ochronie środowiska;
6) realizacja ustawy o ocenach oddziaływania na środowisko;
7) realizacja ustawy o ochronie zwierząt;
8) realizacja ustawy o ochronie roślin;
9) realizacja ustawy prawo wodne;
10) zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolniczym;
11) współpraca z jednostkami OSP w zakresie określonym odrębnymi przepisami;
12) realizacja przepisów prawo łowieckie;
13) realizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii;
14) prowadzenie spraw z zakresu Obrony Cywilnej i innych spraw obronnych określonych odrębnymi przepisami;
15) realizacja ustawy o stanie klęski żywiołowej;
16) koordynowanie spraw związanych z zarządzaniem kryzysowym.
17) edukacja ekologiczna – związana z zagadnieniami referatu.

 

Wstecz