Referaty i jednostki podległe

Samodzielne stanowisko ds. informatyzacji, koordynator Biuletynu Informacji Publicznej

Mariusz Zieliński
Samodzielne stanowisko ds. informatyzacji, koordynator Biuletynu Informacji Publicznej

tel. 56 683 54 00 wew.33
e-mail: m.zielinski@uggolub-dobrzyn.pl
ul. Plac 1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń

Główne zadania:

1) pełnienie funkcji administratora systemów informatycznych;
2) utrzymanie stałej sprawności sprzętu informatycznego, serwis i konfiguracja oraz monitorowanie jego prawidłowego działania;
3) okresowe sporządzanie kopii bezpieczeństwa danych przechowywanych na serwerze;
4) instalacja nowego sprzętu komputerowego mi oprogramowania;
5) prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego, licencji, oprogramowania posiadanego przez Urząd Gminy;
6) kontrola bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych;
7) nadawanie, zmiana i cofanie uprawnień w zakresie dostępu do programów, systemów
i aplikacji;
8) pomoc i szkolenie użytkowników w zakresie obsługi specjalistycznych programów komputerowych oraz sprzętu komputerowego;
9) archiwizacja danych według obowiązujących przepisów;
10) dokonywania zakupów sprzętu komputerowego, programów komputerowych, aktualizacji programów, telefonów oraz aplikacji internetowych;
11) koordynowanie prawidłowego funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej
w urzędzie gminy;
12) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem w urzędzie gminy i jednostkach podległych zasad i wymagań bezpieczeństwa systemu / sieci teleinformatycznych.

Wstecz

Banery

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Golub-Dobrzyń

ul. Plac1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń

Centrala tel.: 56 683 54 00 (03)
Fax: 56 683 52 76
e-mail: sekretariat@golub-dobrzyn.ug.gov.pl
http://www.uggolub-dobrzyn.pl, 
http://golub-dobrzyn.nowoczesnagmina.pl

NIP 8781019960, REGON: 005726411
Symbol terytorialny Gminy Golub-Dobrzyń: 0405032

Godziny pracy Urzędu Gminy:
od 7.30 do 15.30 
(od poniedziałku do piątku)

Godziny otwarcia kasy:
od 8.00 do 10.30 oraz od 12.00 do 14.00 
(od poniedziałku do piątku)

Konta bankowe:
Konto podstawowe:
PKO Bank Polski, Oddział 1 w Golubiu-Dobrzyniu
62 1020 5024 0000 1002 0010 1139

Konto dot. gospodarowania odpadami:
PKO Bank Polski, Oddział Toruń
39 1020 5011 0000 9502 0250 0981