Referaty i jednostki podległe

Samodzielne stanowisko ds. obsługi Rady Gminy (Biuro Rady)

Anita Leszczyńska-Dębiec

tel. 56 683 54 00 wew. 24, kom. 531 459 147
e-mail: biurorady@uggolub-dobrzyn.pl
ul. Plac 1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń

Główne zadania:

1) obsługa administracyjno-organizacyjna organów kolegialnych gminy oraz komisji rady gminy;
2) prowadzenie spraw związanych z obsługą rady Gminy i jej organów,
a w szczególności:
a) zabezpieczenie właściwych warunków prowadzenia sesji, posiedzeń, komisji, zebrań
i spotkań;
b) sporządzenie protokołów z sesji, posiedzeń, zebrań itp.;
c) opracowanie sprawozdań i informacji z działalności rady i jej organów;
d) prowadzenie rejestru uchwał;
e) prowadzenie rejestru wniosków i interpretacji;
f) organizowanie szkoleń radnych i członków komisji;
g) współorganizowanie zebrań wiejskich;
h) przedstawienie projektów uchwał, zarządzeń i innych dokumentów;

Wstecz

Banery

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Golub-Dobrzyń

ul. Plac1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń

Centrala tel.: 56 683 54 00 (03)
Fax: 56 683 52 76
e-mail: sekretariat@golub-dobrzyn.ug.gov.pl
http://www.uggolub-dobrzyn.pl, 
http://golub-dobrzyn.nowoczesnagmina.pl

NIP 8781019960, REGON: 005726411
Symbol terytorialny Gminy Golub-Dobrzyń: 0405032

Godziny pracy Urzędu Gminy:
od 7.30 do 15.30 
(od poniedziałku do piątku)

Godziny otwarcia kasy:
od 8.00 do 10.30 oraz od 12.00 do 14.00 
(od poniedziałku do piątku)

Konta bankowe:
Konto podstawowe:
PKO Bank Polski, Oddział 1 w Golubiu-Dobrzyniu
62 1020 5024 0000 1002 0010 1139

Konto dot. gospodarowania odpadami:
PKO Bank Polski, Oddział Toruń
39 1020 5011 0000 9502 0250 0981