Inwestycje i przedsiębiorczość - projekty

  • Warsztaty w Węgiersku

Centrum aktywności lokalnej w Gminie Golub-Dobrzyń

W okresie od 1 kwietnia 2023 r. do 31 października 2023 r. na terenie Gminy Golub-Dobrzyń Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” realizowała projekt pn. „Tworzenie i rozwój Centrów Aktywności Lokalnej w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim”.
  • Logo PFRON

Dostępna Gmina Golub-Dobrzyń

Gmina Golub-Dobrzyń realizuje przedsięwzięcie grantowe „Dostępna Gmina Golub-Dobrzyń”, finansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
  • Przekazanie sprzętu komputerowego

Sprzęt komputerowy trafił do szkół

Dziś Wójt Marek Ryłowicz spotkał się z dyrektorami szkół z terenu Gminy, aby przekazać im sprzęt komputerowy zakupiony w ramach realizowanego projektu pn. „Większa wiedza – lepsza przyszłość”.
  • Dzieci w szkole

Kolejny projekt dofinansowany ze środków unijnych w gminnych szkołach 

Od 1 lutego br. do 28 lutego 2023 r. Gmina Golub-Dobrzyń realizuje projekt pn. „Większa wiedza – lepsza przyszłość”.
  • Plakaty

Ruszyła rekrutacja do projektów społecznych

Gmina Golub-Dobrzyń do końca marca prowadzi rekrutację uczestników do czterech projektów społecznych.