Inwestycje i przedsiębiorczość - projekty

  • Plakaty

Ruszyła rekrutacja do projektów społecznych

Gmina Golub-Dobrzyń do końca marca prowadzi rekrutację uczestników do czterech projektów społecznych.
Dwa z nich dedykowane są bezrobotnym:

1. „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Golub-Dobrzyń ze szczególnym uwzględnieniem sołectw Gajewo i Ostrowite”
2. „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Golub-Dobrzyń ze szczególnym uwzględnieniem sołectw Sokołowo i Sokoligóra”

W ramach projektów zaplanowane zostały działania umożliwiające włączenie społeczne oraz powrót na rynek pracy poprzez: poradnictwo zawodowe grupowe oraz indywidualne, szkolenia zawodowe, warsztaty z rękodzieła, warsztaty florystyczne, warsztaty z zakresu rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej, warsztaty z savoir-vivre, poradnictwo prawne, spotkanie z przedsiębiorcami, poradnictwo psychologiczne oraz spotkania integracyjne. Dodatkowo każdy uczestnik otrzyma stypendium szkoleniowe.

Kolejne dwa projekty dedykowane są osobom, które ukończyły 60 lat:
1. „Seniorzy z pasją” - warsztaty dla seniorów w miejscowości Pusta Dąbrówka
2. „Czas na marzenia” - warsztaty dla seniorów w miejscowości Gałczewko

Dla seniorów przygotowano warsztaty z psychologiem, zajęcia rehabilitacyjno - ruchowe, warsztaty z zakresu stylu i pielęgnacji urody osób 60+, warsztaty artystyczne, kulinarne, fotograficzne, warsztaty z prawnikiem oraz wyjazdy kulturalno-animacyjnych, m.in. do kina/teatru.

Uczestnicy wymienionych projektów nie ponoszą żadnych opłat.

Zachęcamy do udziału w rekrutacji. Więcej informacji oraz dokumenty rekrutacyjne do pobrania na stronach:
1. „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Golub-Dobrzyń ze szczególnym uwzględnieniem sołectw Gajewo i Ostrowite” - https://tiny.pl/9nmr6
2. „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Golub-Dobrzyń ze szczególnym uwzględnieniem sołectw Sokołowo i Sokoligóra” - https://tiny.pl/9nmrb
3. „Seniorzy z pasją” - warsztaty dla seniorów w miejscowości Pusta Dąbrówka - https://tiny.pl/9nmrs
4. „Czas na marzenia” - warsztaty dla seniorów w miejscowości Gałczewko - https://tiny.pl/9nmrk

 

  • autor: Patryk Skorski, data: 2022-03-01
  • Plakat informacyjny
  • Plakat informacyjny
  • Plakat informacyjny
  • Plakat informacyjny

Wstecz