Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

  • Wyremontowana droga Zaręba-Bedewo-Golub-Dobrzyń

Zaręba-Bedewo-Golub-Dobrzyń – droga gotowa

Zakończyła się realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 110264C Zaręba - Bedewo – Golub-Dobrzyń w km od 0+888 do km 1+411 w miejscowości Zaręba”.

Zgodnie z opracowaniem na odcinku 523 m droga została wyrównana a podbudowa wzmocniona kruszywem łamanym i mieszanką z gruzu betonowego (górna warstwa 8 cm + dolna warstwa 15 cm). Następnie nawierzchnia została utwardzona 4 cm warstwą wiążącą i 4 cm warstwą ścieralną z betonu asfaltowego. Wykonano również pobocza i zjazdy, wyremontowano chodnik, zamontowano progi wyspowe oraz odtworzono rowy. Zamontowano 2 zbiorniki retencyjno-rozsączające w miejscach, gdzie nie było możliwości odprowadzenia wód opadowych i roztopowych. Dodatkowo wykonano również wjazd na teren Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. „Zalesie”, który znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie drogi.

Całkowita wartość inwestycji to 540 418,64 zł na którą pozyskano 60% dofinansowania (tj. 324 251 zł) z Funduszu Dróg Samorządowych.

Wykonawcą zadania był Zakład Drogowo Budowalny Rogowo.

Cele projektu była poprawa parametrów technicznych drogi gminnej nr 110264C oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także poprawa poziomu życia obywateli.

Planowane efekty:

Projekt zakładał wyrównanie, wzmocnienie i utwardzenie jezdni na długości 523 m, wykonanie poboczy, zjazdów, wyremontowanie chodnika, montaż progów wyspowych, odtworzenie rowów.

Projekt "Przebudowa drogi gminnej nr 110264C Zaręba - Bedewo – Golub-Dobrzyń w km od 0+888 do km 1+411 w miejscowości Zaręba" został dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach programu Fundusz Dróg Samorządowych.

  • data: 2020-05-20
  • Porównanie drogi przed i po remoncie
  • Porównanie drogi przed i po remoncie

Wstecz

Banery

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Golub-Dobrzyń

ul. Plac1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń

Centrala tel.: 56 683 54 00 (03)
Fax: 56 683 52 76
e-mail: sekretariat@golub-dobrzyn.ug.gov.pl
http://www.uggolub-dobrzyn.pl, 
http://golub-dobrzyn.nowoczesnagmina.pl

NIP 8781019960, REGON: 005726411
Symbol terytorialny Gminy Golub-Dobrzyń: 0405032

Godziny pracy Urzędu Gminy:
od 7.30 do 15.30 
(od poniedziałku do piątku)

Godziny otwarcia kasy:
od 8.00 do 10.30 oraz od 12.00 do 14.00 
(od poniedziałku do piątku)

Konta bankowe:
Konto podstawowe:
PKO Bank Polski, Oddział 1 w Golubiu-Dobrzyniu
62 1020 5024 0000 1002 0010 1139

Konto dot. gospodarowania odpadami:
PKO Bank Polski, Oddział Toruń
39 1020 5011 0000 9502 0250 0981