Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

  • Prace na drodze

Nowe drogi na wiosnę

Zakończono prace związane z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 110203C Poćwiardowo – gr. Gminy na odcinku od km 1+206,00 do 2+165,00”. Na wyżej wymienioną inwestycję Gmina pozyskała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 60%, tj. 310 335 zł. Na długości 959 m wybrany w przetargu Zakład Drogowo Budowlany Rogowo Sp. z o.o. sp. k. wykonał nawierzchnie o 3 cm warstwie ścieralnej z betonu asfaltowego i 3 cm warstwie wiążącej wraz z zjazdami, przepustami i poboczami.

Całkowita wartości inwestycji to 517 225,21 zł. Odcinek ten połączy dwa skrzyżowania (z drogą powiatową nr 2110C Kiełpiny-Ostrowite oraz skrzyżowaniem z  drogą powiatową nr 2112C Ostrowite-Owieczkowo) tworząc drogę o długości 2958 m.

Warto przypomnieć, że w tamtym roku wykonano pierwszy odcinek tej drogi. Tamta inwestycja została zrealizowana przy udziale środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji (FOGR). W jej ramach wykonano jezdnię o długości 793 m. Wyremontowany kilka dni temu odcinek o  długości 959 m jest jego kontynuacją.

Rozpoczęto również realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 110264C Zaręba - Bedewo - Golub Dobrzyń w km od 0+888 do km 1+411 w miejscowości Zaręba” którego wykonawcą jest Zakład Drogowo Budowalny Rogowo.

Na całym odcinku droga zostanie wyrównana a podbudowa wzmocniona. Następnie wykonane zostaną   warstwy   profilowe   w   celu   nadania   odpowiednich   spadków podłużnych   i   poprzecznych   oraz   wykonana zostanie  nawierzchnia powierzchniowo utrwalona .

Pracę obejmą również wzmocnienie konstrukcji, utwardzenie nawierzchni drogi, wykonanie poboczy, remont chodnika, odtworzenie rowów i wykonanie zjazdów. Droga zostanie pokryta 4 cm warstwą wiążącą oraz 4 cm warstwą ścieralną z betonu asfaltowego.

Umowę na dofinansowanie tej inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 324 251 zł podpisano 24.10.2019 r. Całkowity koszt to 540 418,64 zł.

Ruszyły również pracę dot. realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej 110215 C Pląchoty – Józefat w km od 2+570 do 2+798 w miejscowości Wrocki.” Na tę inwestycję o wartości 240 490,58 zł Gmina pozyskała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 144 294 zł. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Sp. z o. o. z Brodnicy.

Termin zakończenia powyższych zadań zawarty w umowach z wykonawcami to 31.08.2020. Jak jednak widzimy z wyremontowanych dróg skorzystamy dużo wcześniej.
Jednocześnie trwają prace przy budowie chodników w Cieszynach i Macikowie. Przypomnijmy, że obie inwestycje są realizowane przez Gminę Golub-Dobrzyń wspólnie z Powiatem Golubsko-Dobrzyńskim.

Cele projektu „Przebudowa drogi gminnej nr 110203C Poćwiardowo – gr. Gminy na odcinku od km 1+206,00 do 2+165,00” było powstanie nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz poprawa poziomu życia mieszkańców.

Planowane efekty: Wykonanie na długości 959 nawierzchni o 3 cm warstwie ścieralnej z betonu asfaltowego i 3 cm warstwie wiążącej wraz z zjazdami, przepustami i poboczami oraz wykonanie konserwacji rowu przydrożnego.

Projekt „Przebudowa drogi gminnej nr 110203C Poćwiardowo – gr. Gminy na odcinku od km 1+206,00 do 2+165,00” został dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach programu Fundusz Dróg Samorządowych.

  • data: 2020-04-01

Wstecz

Banery

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Golub-Dobrzyń

ul. Plac1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń

Centrala tel.: 56 683 54 00 (03)
Fax: 56 683 52 76
e-mail: sekretariat@golub-dobrzyn.ug.gov.pl
http://www.uggolub-dobrzyn.pl, 
http://golub-dobrzyn.nowoczesnagmina.pl

NIP 8781019960, REGON: 005726411
Symbol terytorialny Gminy Golub-Dobrzyń: 0405032

Godziny pracy Urzędu Gminy:
od 7.30 do 15.30 
(od poniedziałku do piątku)

Godziny otwarcia kasy:
od 8.00 do 10.30 oraz od 12.00 do 14.00 
(od poniedziałku do piątku)

Konta bankowe:
Konto podstawowe:
PKO Bank Polski, Oddział 1 w Golubiu-Dobrzyniu
62 1020 5024 0000 1002 0010 1139

Konto dot. gospodarowania odpadami:
PKO Bank Polski, Oddział Toruń
39 1020 5011 0000 9502 0250 0981