Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

  • Przecięcie wstęgi przez wójta Marka Ryłowicza

Otwarcie drogi

W piątek, 8 listopada odbyło się uroczyste otwarcie drogi gminnej Babiak – gr. Gminy. Na zaproszenie wójta Marka Ryłowicza odpowiedzieli m.in. wicewojewoda kujawsko-pomorski Józef Ramlau, w imieniu wykonawcy drogi, firmy Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. z Lipna wiceprezes Stanisław Detmer, projektant Marcin Jabłoński (AS Projektowanie i Nadzory), starosta golubsko-dobrzyński Franciszek Gutowski, przewodniczący Rady Gminy Artur Kaszyński, radny Jan Boniecki oraz sołtys sołectwa Macikowo Hanna Kończalska.

„Budowa tej drogi nie była by możliwa, jak i wielu innych, bez dofinansowania. Bardzo panu wojewodzie z tego miejsca dziękuję.” – mówił wójt Marek Ryłowicz. Zarówno wójt jak i wicewojewoda podkreślali owocną współpracę oraz ważność budowy małych odcinków dróg,  które służą przede wszystkim mieszkańcom gminy i stworzą za jakiś czas dobrze funkcjonującą sieć drogową.

Przypomnijmy, że całkowita wartość inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 110269 C Babiak-gr Gminy – Działyń wraz z przebudową skrzyżowania drogi powiatowej nr 2125 C Paliwodzizna-Węgiersk” wyniosła 402 028 zł 62 gr. Na ten cel Gmina otrzymała wsparcie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% to jest 201 014 zł. Dzięki temu na odcinku 793 metrów wykonano jezdnię z masy bitumicznej o grubości 8 cm, gdzie po 4 cm stanowią warstwa ścieralna i warstwa wiążąca. Szerokość drogi to 5 m oraz obustronne pobocza utwardzone kruszywem o szerokości 0,75 m. Inwestycja objęła również wykonanie zjazdów, 2 peronów autobusowych z przejściem dla pieszych oświetlonego lampą solarną, oczyszczenie rowów i wykonanie 2 przepustów oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Z Funduszu Dróg Samorządowych udało się pozyskać dofinansowanie w wysokości 60% na jeszcze trzy inne odcinki dróg na terenie gminy - odcinki Pląchoty – Józefat, Poćwiardowo – gr. Gminy oraz Zaręba -Bedewo. Natomiast 3 kolejne wnioski czekają na rozpatrzenie.

Po części oficjalnej wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez panie ze „Stowarzyszenia Przyjaciół Macikowa i Okolic”.

Cele projektu była poprawa parametrów technicznych drogi gminnej nr 110269C oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Planowane efekty:

Projekt zakładał wykonanie jezdni z masy bitumicznej, obustronne pobocza, wykonanie zjazdów, 2 peronów autobusowych z przejściem dla pieszych, oczyszczenie rowów i wykonanie przepustów oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Projekt „Przebudowa drogi gminnej nr 110269 C Babiak-gr Gminy – Działyń wraz z przebudową skrzyżowania drogi powiatowej nr 2125 C Paliwodzizna-Węgiersk” został dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach programu Fundusz Dróg Samorządowych.

 

  • data: 2019-11-12
  • Przemówienie Wójta Marka Ryłowicza
  • Przemówienie Wicewojewody Józefa Ramlaua
  • Zaproszeni goście
  • Akt poświęcenia
  • Przecięcie wstęgi przez wójta
  • Przecięcie wstęgi przez wicewojewodę

Wstecz

Banery

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Golub-Dobrzyń

ul. Plac1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń

Centrala tel.: 56 683 54 00 (03)
Fax: 56 683 52 76
e-mail: sekretariat@golub-dobrzyn.ug.gov.pl
http://www.uggolub-dobrzyn.pl, 
http://golub-dobrzyn.nowoczesnagmina.pl

NIP 8781019960, REGON: 005726411
Symbol terytorialny Gminy Golub-Dobrzyń: 0405032

Godziny pracy Urzędu Gminy:
od 7.30 do 15.30 
(od poniedziałku do piątku)

Godziny otwarcia kasy:
od 8.00 do 10.30 oraz od 12.00 do 14.00 
(od poniedziałku do piątku)

Konta bankowe:
Konto podstawowe:
PKO Bank Polski, Oddział 1 w Golubiu-Dobrzyniu
62 1020 5024 0000 1002 0010 1139

Konto dot. gospodarowania odpadami:
PKO Bank Polski, Oddział Toruń
39 1020 5011 0000 9502 0250 0981