Dla rolników

  • Grafika

Wybory do izb rolniczych

Szanowni Państwo, Drodzy Rolnicy!

W  lipcu 2023 roku skończyła się  kadencja Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej

24 września 2023 roku, w godz. 8.00 – 18.00 odbędą się wybory do rady powiatowej kujawsko-pomorskiej izby rolniczej w okręgu wyborczym nr 38 obejmującym obszar Gminy Golub – Dobrzyń

Na terenie Gminy Golub – Dobrzyń powołano dwa obwody wyborcze, gdzie głosować mogą członkowie samorządu rolniczego.

Nr 1 z siedzibą w Golubiu – Dobrzyniu, Urząd Gminy, Plac 1000-lecia 25, 87 – 400 Golub – Dobrzyń, gdzie głosować mogą członkowie samorządu rolniczego.

Miejscowości wchodzące w skład obwodu: 
Gałczewko, Gałczewo, Mokrylas, Nowawieś, Przeszkoda, Zawada, Kolonia Lipnica, Owieczkowo, Sokoligóra, Handlowy Młyn, Lisak, Lisewo, Lisewo Młyn, Nowy Młyn, Ostrowite, Gajewo, Skępsk, Poćwiardowo, Słuchaj, Pasieka, Grudza, Paliwodzizna, Pomorzany, Ruziec, Wygoda, Zaręba, Strachowo, Strachówek, Babiak, Bierzgło, Carski Dar, Kamienny Smug, Nowogród, Praczka, Macikowo, Węgiersk, Krążno, Podzamek Golubski, Antoniewo, Olszówka, Sokołowo,  Białkowo, Sadykierz

Nr 2 z siedzibą we Wrockach, Zespół Szkolno – Przedszkolny, Wrocki 14, 87 – 400 Golub – Dobrzyń, gdzie głosować mogą członkowie samorządu rolniczego.

Miejscowości wchodzące w skład obwodu: 
Cieszyny, Pląchoty, Bobrowisko, Hamer, Józefat, Karczewo, Konstancjewo, Kujawa, Mokry Las, Pusta Dąbrówka, Tokary, Sortyka, Suwała, Wrocki

Członkami samorządu rolniczego z mocy prawa są:
1) osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym;
2) osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych;
3) członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający w tych spółdzielniach wkłady gruntowe.

 

  • autor: Joanna Frączek, data: 2023-09-06

Wstecz