Uniwersytet Trzeciego Wieku

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy nieustannie od 2007 roku tworzy Regionalną Sieć Uniwersytetów Trzeciego Wieku, mającą na celu na aktywizację osób starszych i popularyzację edukacji całożyciowej. Filie Uniwersytetów Trzeciego Wieku WSG rozlokowane są na terenie 4 województw: kujawsko – pomorskiego, warmińsko – mazurskiego, wielkopolskiego oraz pomorskiego, liczą ponad 50 filii.

Uczelnia podejmuje inicjatywy mające na celu aktywizację osób starszych na terenach miejskich, miejsko – wiejskich ale i również wiejskich, gdzie często nie ma dostępu do jednostek naukowych. Założeniem jest, aby każdy miał dostęp do kształcenia, bez względu na wiek, płeć, miejsce zamieszkania czy też status społeczny. 

Uniwersytet Trzeciego Wieku WSG daje możliwość rozwoju swoich umiejętności wg zainteresowań i indywidualnych potrzeb oferując cykl wykładów z zakresu psychologii, pedagogiki, geografii, historii i kulturoznastwa, zdrowia czy dietetyki.

UTW poza wykładami oferuje wycieczki krajoznawcze, zajęcie językowe, komputerowe i wiele więcej.

Słuchaczem UTW WSG może być każda pełnoletnia osoba, niezależnie od wykształcenia, która pragnie pogłębiać wiedzę i przejawia chęć dalszego rozwoju własnej osoby.

28 marca, swoją działalność zainaugurował Uniwersytet Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, filia Ostrowite. 50 słuchaczy wykładem „Zanieczyszczenia powietrza a zdrowie człowieka” prof. WSG dr inż. Cezarego Kościelaka rozpoczęło pierwszy semestr edukacji. Na spotkaniach uczestniczy ok. 50 osób w wieku od 40 do 84 lat. Zajęcia odbywają się w budynku szkoły podstawowej w Ostrowitem.

  • Studenci podczas wykładu inauguracyjnego
  • Zdjęcie grupowe
  • Wręczanie indeksu studentce przez prof. Kościelaka
  • Studenci słuchają wykładu
  • Podpisanie aktu utworzenia Uniwerystetu przez prof. Cezarego Kościelaka
  • Podpisanie aktu utowrzenia Uniwersytetu przez Sekretarza Gminy Krzysztofa Pieczkę
  • Złożenie przysięgi przez studentów
  • Przemówienie Dyrektor Brygidy Izajasz

Wstecz