Uniwersytet Trzeciego Wieku

  • Słuchacze UTW

Inauguracja na UTW

Wczoraj studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku z filią w Ostrowitem rozpoczęli kolejny już rok akademicki.

Po przywitaniu gości oraz przekazaniu życzeń od Wójta Marka Ryłowicza inauguracyjny wykład wygłosił dr inż. Jacek Cieściński. W tym semestrze przewidziano 8 spotkań.

W inauguracji uczestniczyli również Radna Rady Gminy Aneta Hnatusz, Sołtys Sołectwa Ostrowite Sebastian Sipak oraz przedstawiciel Urzędu Gminy Patryk Skorski.

Uniwersytet Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy z filią w Ostrowitem działa od marca 2019 r. Uniwersytet podejmuje inicjatywy mające na celu aktywizację osób starszych na terenach miejskich, miejsko – wiejskich ale i również wiejskich, gdzie często nie ma dostępu do jednostek naukowych. Założeniem jest, aby każdy miał dostęp do kształcenia, bez względu na wiek, płeć, miejsce zamieszkania czy też status społeczny.

Uniwersytet Trzeciego Wieku WSG daje możliwość rozwoju swoich umiejętności wg zainteresowań i indywidualnych potrzeb oferując cykl wykładów z zakresu psychologii, pedagogiki, geografii, historii i kulturoznawstwa, zdrowia czy dietetyki.

Słuchaczem UTW WSG może być każda pełnoletnia osoba, niezależnie od wykształcenia, która pragnie pogłębiać wiedzę i przejawia chęć dalszego rozwoju własnej osoby.

  • autor: Patryk Skorski, data: 2022-09-29

Wstecz