Inwestycje

  • Panele fotowoltaiczne umieszczone na dachu budynku mieszkalnego

Trzecia edycja budowy ogniw fotowoltaicznych sfinalizowana

Zakończono realizację inwestycji pn. „Budowa ogniw fotowoltaicznych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń – III etap”. W ramach zadania wybudowano 17 instalacji fotowoltaicznych o mocy 5,28 kWp na dachach budynków mieszkalnych, 1 instalację fotowoltaiczną o mocy 3,3 kWp na dachu budynku mieszkalnego, 5 instalacji fotowoltaicznych o mocy 5,28 kWp na dachach budynków gospodarczych oraz 5 instalacji fotowoltaicznych na gruncie. Wyprodukowana w instalacjach energia będzie wykorzystywana   na potrzeby budynków mieszkalnych.
Głównym celem inwestycji było zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w produkcji energii na obszarze Gminy Golub-Dobrzyń. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach działania Efektywność energetyczna  i gospodarka niskoemisyjna w regionie.
Należy nadmienić, że w Gminie Golub-Dobrzyń w 2015 roku wybudowano 27 instalacji fotowoltaicznych na dachach osób fizycznych o mocy 5,0 kWp ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Z kolei w 2019 roku wybudowano 31 instalacji fotowoltaicznych na dachach osób fizycznych o mocy 4,88 kWp i 1 instalację solarną na budynku użyteczności publicznej. Zadania te zostały dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

  • Panele fotowoltaiczne umieszczone na dachu budynku mieszkalnego
  • Panele fotowoltaiczne
  • Tablica informacyjna o projekcie
  • Rzut na tablicę i korytarz

Wstecz