Inwestycje

  • Wójt Marek Ryłowicz oraz wicemarszałek Zbigniew Sosnowski

Chodnik do Olszówki ukończony

Z końcem listopada zakończono prace polegające na budowie chodnika w miejscowościach Antoniewo i Olszówka. Wykonawca Zakład Gospodarczy EKOLOG sp. z o.o. na długości 1142 m wykonał chodnik z kostki betonowej wraz z niezbędną podbudową, krawężnikami i barierami zabezpieczającymi.

Nowo wybudowany chodnik znajduje się przy drodze wojewódzkiej, w związku z czym jego budowa znajdowała się w kompetencji Zarządu Dróg Wojewódzkich. Gmina zabiegała o pozyskanie środków na ten cel i możliwość realizacji tego zadania w partnerstwie z ZDW. Dzięki bardzo dobrej współpracy udało się zrealizować to zadanie.

Obecnie trwają również prace polegające na budowie brakującego odcinka chodnika przy drodze wojewódzkiej 554 w miejscowości Podzamek Golubski. Już niedługo mieszkańcy będą mogli bezpiecznie dotrzeć chodnikiem z Golubia-Dobrzynia aż do Kowalewa Pomorskiego.

drukuj (Chodnik do Olszówki ukończony)

  • autor: Patryk Skorski, data: 2021-12-10
  • Chodnik w Olszówce
  • Chodnik w Olszówce
  • Chodnik w Olszówce
  • Chodnik w Olszówce
  • Chodnik w Olszówce

Wstecz