Inwestycje

  • Azbest

Kolejne posesje bez azbestu

Gmina Golub-Dobrzyń kolejny już raz realizowała zadanie polegające na unieszkodliwianiu wyrobów azbestowych.

Na zadanie pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Golub-Dobrzyń” pozyskano dofinansowanie w wysokości 55 793,20 zł, czyli 100% wartości zadania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dzięki temu wyroby azbestowe usunięto z 52 posesji. Masa unieszkodliwionych odpadów przekroczyła 130 ton.
 
Wykonawcą zadania była firma REVOL Sp. z o.o. sp. k., która zakończyła realizację zadania 22 listopada.
   
W przyszłym roku ruszy kolejny nabór wniosków na unieszkodliwianie azbestu, na który Gmina również otrzymała 100% dofinansowania.

 

 

drukuj (Kolejne posesje bez azbestu)

  • autor: Jakub Gajtkowski, data: 2021-12-10
  • Azbest

Wstecz