Inwestycje

  • Chodnik

Nowy chodnik przed końcem roku

Zakończono prace związane z budową chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 554 w miejscowości Podzamek Golubski.

Był to odcinek, na który wszyscy czekaliśmy. Przypomnijmy, że chodnik leży przy drodze wojewódzkiej w związku z czym jego budowa nie należała do zadania własnego Gminy. Zadanie to leżało w kompetencji Zarządu Dróg Wojewódzkich. Gmina wielokrotnie zabiegała o pozyskanie środków na ten cel. W tym roku udało się pozyskać dofinansowanie na budowę chodnika w ramach procedury Drogowa Inicjatywa Samorządowa na 2021 r., dzięki czemu zadanie zostało zrealizowane w partnerstwie z ZDW.

22 lipca 2021 r. Wójt Gminy Marek Ryłowicz podpisał  umowę z przedstawicielami Województwa Kujawsko-Pomorskiego na udzielenie pomocy finansowej i rzeczowej Samorządowi Województwa w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 554 – budowa chodnika w miejscowości Podzamek Golubski od km 15+715 do km 16+586”. Gmina jako dotujący, zgodnie z umową, przeznaczyła na zadanie 60% kosztów kwalifikowanych, tj. 377 144,42 zł. Pozostała część została pokryta ze środków Samorządu Województwa. Całkowita wartość inwestycji wyniosła ponad 630 tys. zł.

Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Drogowo - Budowlane sp. z o.o. z Brodnicy.

drukuj (Nowy chodnik przed końcem roku)

  • autor: Patryk Skorski, data: 2021-12-31

Wstecz