Inwestycje

  • Spotkanie

Spotkanie z prezesem Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Nowy Dom sp. z o.o.

W dniu 5 stycznia Wójt Gminy Golub-Dobrzyń Marek Ryłowicz spotkał się z Panem Rafałem Jasińskim - prezesem Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Nowy Dom sp. z o.o. , tj. spółki, której udziałowcami jest 9 gmin z powiatów golubsko-dobrzyńskiego, wąbrzeskiego i chełmińskiego, w tym również Gmina Golub-Dobrzyń.
Celem spółki jest budowa mieszkań w systemie budownictwa wielorodzinnego w oparciu o pozyskanie funduszy zewnętrznych i współpracę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Dodatkowe finansowanie ma doprowadzić do znaczącego obniżenia kosztów budowy i zapewnić konkurencyjne ceny dla nabywców mieszkań.
Podczas rozmowy poruszono szereg zagadnień związanych z działalnością spółki i inwestycjami mieszkaniowymi w Gminie Golub-Dobrzyń. Ustalono harmonogram działań i zasady współpracy Gminy ze spółką na najbliższy okres.
W drugiej części spotkania Wójt wraz z Prezesem kontynuowali rozmowę w terenie na miejscu potencjalnej lokalizacji inwestycji w miejscowości Owieczkowo.
Prezes spółki uznał wskazaną lokalizację za niezwykle atrakcyjną. Ustalono, że prace analityczne i przygotowawcze do inwestycji będą intensywnie kontynuowane.

drukuj (Spotkanie z prezesem Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Nowy Dom sp. z o.o.)

  • data: 2022-01-05

Wstecz