Inwestycje

  • Podpisanie umowy na dofinansowanie budowy ścieżki

Ścieżka rowerowa coraz bliżej

2 listopada Wójt Marek Ryłowicz wraz z Skarbnik Iwoną Górską podpisali umowę z Przedsiębiorstwem Drogowo-Budowlanym sp. z o.o. reprezentowanym przez prezesa zarządu Jana Kopiczyńskiego na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa DW 554 w m. Węgiersk polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego (ciąg pieszy z dopuszczalnym ruchem rowerowym) oraz budowa ścieżki rowerowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 554 w miejscowości Węgiersk”.

Zakres prac obejmie, m.in. budowę ciągu pieszo-rowerowego, w tym roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, roboty rozbiórkowe, wykonanie nawierzchni ciągu oraz zjazdów, ustawienie krawężników, obramowań i obrzeży, wykonanie poszerzenia jezdni, odwodnienia, montaż lampy hybrydowej, ustawienie barier drogowych oraz roboty związane z budową ścieżki rowerowej.

Łączna długość ścieżki rowerowej i ciągu pieszo rowerowego wyniesie 1038,80 m, w tym ciąg pieszo-rowerowy będzie stanowić 191 m, a ścieżka rowerowa 847,80 m.

Całkowita wartość umowy z Wykonawcą to 799 801,93 zł. Przypomnijmy, że na ten cel Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Zgodnie z umową prace powinny zostać zakończone do 9 sierpnia br.

 

drukuj (Ścieżka rowerowa coraz bliżej)

  • autor: Patryk Skorski, data: 2021-11-03

Wstecz